Personal income tax for 2020

Residents of Republic of Serbia and non-residents, who generated income in Republic of Serbia larger than 2.987.424,00 dinars during 2020 are obliged to pay annual personal income tax  for 2020. Citizens who generated income below this amount have no obligations...

Obaveštenje o tome kako plaćati rate odloženog poreza u poreskom sandučetu do 15.01.2021. godine

Poreska uprava obavestila je u petak, 08.01.2021. godine preko svog veb sajta, sve privredne subjekte koji će koristiti mogućnost da odlože plaćanje poreza i doprinosa na 24 rate o detaljima ovog reprograma.Reprogram će se realizovati automatski, za sve one subjekte...