Poreska uprava objavila je Poreski informator za olakšice 21z – za zapošljavanje nezaposlenih lica do 31.12.2022. godine

Poreska uprava objavila je na svojoj internet stranici Poreski informator u vezi sa poreskim olakšicama koje su propisane članom 21z Zakona o porezu na dohodak građana.Ove olakšice mogu koristiti: pravna lica; preduzetnici koji vode poslovne knjige, preduzetnici...