Od aprila naši tekstovi i na portalu Naša mreža

Od aprila 2023. godine naše tekstove možete čitati i na portalu Naša mreža, besplatnoj poslovnoj platformi koju je A1 Srbija lansirala 2019. godine.Naša mreža, koja je bila prvobitno namenjena povezivanju učesnika na tržištu, prerasla je u svojevrstan medij sa ciljem...

Kupovina poslovnog prostora od fizičkog lica

Kupovina nepokretnosti za poslovne potrebe firme može biti jedna od prvih krupnijih investicija za biznis u razvoju. Vlasnicima je pre donošenja odluke značajno da znaju kako će vlasništvo nad nekretninom uticati na stanje u poslovnim knjigama i poreske obaveze. Ovaj...

Poreska uprava objavila je Poreski informator za olakšice 21z – za zapošljavanje nezaposlenih lica do 31.12.2022. godine

Poreska uprava objavila je na svojoj internet stranici Poreski informator u vezi sa poreskim olakšicama koje su propisane članom 21z Zakona o porezu na dohodak građana.Ove olakšice mogu koristiti: pravna lica; preduzetnici koji vode poslovne knjige, preduzetnici...

Firmarina – lokalna komunalna taksa na isticanje firme na poslovnom prostoru – ko je plaća i kada?

Reformom parafiskalnog sistem 2012. godine, plaćanje većine lokalnih komunalnih taksi od strane privrede je ukinuto. Ipak, određeni broj malih i mikro privrednih subjekata dužan je da plaća lokalnu komunalnu taksu na isticanje firme na poslovnom prostoru (tkz...