Pre dva dana stupile su na snagu odredbe člana 21. Zakona o privrednim društvima, prema kojem su firme dužne da se registruju kao korisnici portala eUprava.

Ideja zakonodavca je da se omogući dostava različitih dokumenata od strane državnih organa privrednim subjektima u jedinstveno elektronsko sanduče, na portalu eUprava.gov.rs.

Jedinstveni elektronski sandučić definisan je Zakonom o elektronskoj upravi kao  elektronski poštanski sandučić korisnika za prijem svih elektronskih dokumenata u elektronskoj upravi. Istim Zakonom uređeno je da se elektronsko dostavljanje elektronskog dokumenta vrši u Jedinstveni elektronski sandučić korisnika usluga elektronske uprave ili drugim elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Možemo očekivati da će državne institucije uskoro početi sa dostavom različitih dokumenata pravnim licima, u elektronskoj formi u Jedinstveni elektronski sandučić, pa se preporučuje da firme registruju nalog na eUpravi.

Registracija se sprovodi u dva koraka.

Prvi korak podrazumeva da se zakonski zastupik prijavi na svoj lični nalog na eUpravi. Kako da to uradite putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili ConsentID aplikacije možete pogledati ovde:

(232) Experta – Prijava sa elektronskim potpisom radi registracije firme na eUpravi – YouTube

(232) Experta – Prijava putem ConsentID aplikacije radi registracije firme na eUpravi – YouTube

Drugi korak podrazumeva registraciju firme nakon što se zakonski zastupnik prijavio na svoj lični nalog. Pripremite matični broj firme da biste obavili postupak do kraja kao u videu:

(232) Experta – Registracija pravnog lica na portalu eUpravu – YouTube

Kada ste obavili registraciju firme, vaše eSanduče možete pronaći ovako:

(232) Experta – Kako da proverite eSanduče firme nakon registracije na eUpravi? – YouTube