Čuvanje računovodstvene i poslovne dokumentacije

od strane | dec 23, 2023 | Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo | 18 Komentari

Tokom rada svakog privrednog društva nastaje veliki broj dokumenata. Određena dokumenta kreira samo privredno društvo odnosno preduzetnik, dok ostala pristižu spolja – od dobavljača, kupaca, poslovne banke, knjigovođe, državnih organa.

Tokom poslovne godine, tekuća dokumentacija uglavnom stoji na raspolaganju osobama kojima je potrebna za obavljanje dnevnih obaveza. Nakon završetka poslovne godine i proteka određenog perioda postavlja se pitanje kako i koliko dugo treba čuvati poslovnu dokumentaciju.

Čuvanje poslovne dokumentacije uređeno je prema vrstama dokumenata različitim propisima.

Zakonom o računovodstvu uređeno je čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.

Računovodstvene isprave su ona dokumenta na osnovu kojih je knjigovođa knjižio promene (računi, izvodi sa tekućeg računa, knjižna odobrenja, knjižna zaduženja, izjave o kompenzaciji, kalkulacije, obračuni poreza, rekapitulacije zarada, obračuni zakupa i tako dalje).

Poslovne knjige su dnevnik i glavna knjiga (računovodstvene evidencije koje sadrže sva izvršena knjiženja tokom godine) kao i pomoćne knjige.

Zakonom je propisano da sledeće evidencije moraju da se čuvaju minimalno:

 • Finansijski izveštaju (bilans stanja, bilans uspeha, statistički izveštaj i drugi izveštaji iz ovog seta) i Izveštaj o reviziji 20 godina
 • Dnevnik, glavna knjiga i godišnji izveštaj o poslovanju10  godina
 • Pomoćne knjige (na primer KEP knjiga) i isprave na osnovu kojih se knjiži5 godina

Isplatne liste i analitička evidencija zarada čuvaju se trajno.

Međutim, obveznici PDV treba da vode računa o jednom drugom propisu, a to je Zakon o porezu na dodatu vrednost koji nalaže da se evidencije o PDV-u (knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa) kao i dokumentacija na osnovu koje su ove evidencije nastale (računi, privremene i konačne situacije, knjižna odorenja i zaduženja itd) čuvaju 10 godina po isteku kalendarske godine na koju se evidencija odnosi. Ovo je potvrdilo i Ministarstvo finansija u Mišljenju br. 011-00-308/2007/04 iz 2007. godine.

Dakle, subjekti koji nisu obveznici PDV-a dužni su da na propisan način čuvaju račune 5 godina, dok obveznici PDV-a račune koje su uneli u PDV evidenciju moraju da čuvaju barem 10 godina.

Zakonom o privrednim društvima uređeno je da firme trajno čuvaju:

 1. osnivački akt;
 2. rešenje o registraciji osnivanja društva;
 3. opšte akte društva;
 4. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
 5. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
 6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
 7. zapisnike sa sednica nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
 8. ugovore koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno i članovi društva, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Čuvanje računovodstvene dokumentacije, lica odgovorna za čuvanje i poslovne prostorije u kojima će se čuvati moraju se definisati opštim aktom od strane privrednih subjekata, u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti arhiviranja i arhivske građe.

Dokumentacija koja izvorno nastaje u elektronskom obliku, treba i da se čuva u elektronskom obliku.

Neophodno je obezbediti da se elektronskim dokumentima može pristupiti tokom proteka vremena i da su pogodni za dalju obradu. Na primer, u slučaju promene knjigovodstvenog ili poslovnog softvera od strane knjigovođe ili firme, podaci koji su pohranjeni u starom softveru moraju ostati dostupni. Odnosno, i kada licenca za korišćenje programa istekne, pa se u ovom programu ne mogu obrađivati neke nove poslovne promene, mora postojati mogućnost pregleda „starih“ podataka, onih koji su uneti i obrađeni u periodu kada je licenca bila aktivna.

Podaci koji se čuvaju u elektronskom obliku moraju biti tako pohranjeni da se obezbedi njihovo čuvanje u obliku u kom su napravljeni, poslati ili primljeni, a da se identitet pošiljaoca ili primaoca, kao i vreme i mesto slanja i prijema elektronske poruke može utvrditi. Tehnologije koje se primenjuju u postupku čuvanja moraju obezbediti zaštitu od naknadnog menjanja ili brisanja podatala, a subjekti su dužni da od 01.01.2024. godine primenjuju mere za pouzdano čuvanje elektronske dokumentacije, koje su u skladu sa standardom ISO 27001.

18 Komentari

 1. Smezans

  Sta se radi sa dokumentacijom nakon isteka obaveznog roka za njeno cuvanje?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Potrebno je da se obratite Arhivu, koji će proveriti da li se dokumentacija može uništiti ili nešto od dokumentacije ima vrednost, i uputiti vas u dalju proceduru.

   Pozdrav!

   Odgovori
   • Nenad Jovanović

    Poštovana,

    da li je moguće fizički arhiviranu dokumentaciju uništiti, nakon njenog memorisanja u elektronskom obliku, ili se svakako fizički arhivirana dokumentacija i dalje mora čuvati do isteka zakonom propisanog roka?
    Imamo problem sa nedostatkom prostora za skladištenje arhive, pa ako zakon dozvoljava da se dokumentacija uništi nakon memorisanja u elektronskoj formi u nekom softveru, oslobodili bi znatnu količinu građevinskog prostora.

    Srdačan pozdrav.

    Odgovori
 2. Vinka Ninkovic

  Koji je period cuvanja uplatnica za Komunalne Usluge koje se nalaze JP Grejanje. Pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Račune na osnovu kojih je vršeno knjiženje firme su dužne da čuvaju 5 godina, a ukoliko je u pitanju PDV obveznik, u tom slučaju 10 godina.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 3. Predrag

  Poštovani !
  Molim Vas da mi odgovorite koji je period čuvanja OTPREMNICA i REVERSA ?

  S poštovanjem

  Odgovori
 4. Darko Todorov

  Poštovani, molim Vas za odgovor koliko dugo se moraju čuvati uplatnice za isplaćen stan ili garažu i ko ima veću obavezu, kupac ili prodavac tj. preduzeće koje je prodalo nekretninu? Hvala, pozdrav, Darko Todorov

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Dokumentacija na osnovu koje je urađen obračun PDV čuva se 10 godina, a ostala dokumentacija 5 godina.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 5. Tanja

  Postovani,
  interesuje me koliko godina se cuvaju izvodi iz banke za Trgovinsku radnju koja nije u PDV-u?
  Srdacan pozdrav!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Dokumentacija na osnovu koje se vrši knjiženje čuva se 5 godina.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 6. Marija

  Postovani,

  Da li je dovoljno da dnevne izvode iz banke cuvamo u registratoru, da li ima potrebame da stoje i u racunaru u posebnom folderu?

  Odgovori
 7. Radoslava

  Poštovani , koliko dugo je u obavezi pravno lice da čuva slipove (potvrde o transakcijama platnim karticama)?

  Hvala.

  Odgovori
 8. Gordana

  Pozdrav, kolika je obaveza cuvanja Osnovnih sredstava ( racuni za nabavku i prodaju OS)

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Dokumentacija na osnovu koje se vrši evidentiranje poslovnih promena čuva se 5 godina, odnosno 10 godina, ako ima uticaja na obračun PDV-a.

   Svako dobro!

   Odgovori
 9. Sonja

  Poštovani,

  Da li treba da se čuvaju dnevni izveštaji o prometu pos terminala, ako na izvodu postoji iznos prometa kartica?

  Unapred hvala na odgovoru.

  Odgovori
 10. Miroljub Aleksić

  Poštovani,
  molim za odgovor koliko dugo traje obaveza čuvanja rešenja poreske uprave za porez i doprinose (od prijema posledmjeg) kojim se zadužuje preduzetnik i na osnovu kojih akata.
  Unapred zahvalan,
  Miroljub Aleksić

  Odgovori
 11. Miroslav Lucic

  Postovani,

  Da li je potrebno cuvati dokomuntaciju nakon gasenja firme usled smrti vlasnika?

  Unapred hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Nakon gašenja firme, dokumentaciju čuva osoba koja je u postupku likvidacije zadužena za čuvanje dokumentacije. Više informacija možete potražiti kod pravnika.

   Svako dobro!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *