Naš predlog za unapređenje sistema elektronskih faktura

I nakon više od godinu dana rada sa SEF-u, privreda i dalje nailazi na poteškoće u pojedinim segmentima sistema elektronskih faktura. Iz našeg iskustva, najviše trzavica nalazi se na strani ispravke grešaka koje se načine prilikom izdavanja računa. Prema trenutnoj...