Predsednik skupštine stambene zgrade

„Predsednik skupštine zgrade može biti svaki poslovno sposoban vlasnik stana, odnosno drugog dela zgrade. Predsednik se bira većinom glasova članova skupštine zgrade na period od četiri godine. Ovakva odluka je obavezujuća za sve vlasnike stanova u zgradi.Na istoj...