Poslovno ime u PDV računu

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV ima pravo da PDV, koji mu je obračunat od strane dobavljača odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova: da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun...