Promena načina obračuna naknade za porodiljsko odsustvo na osnovu Odluke Ustavnog suda

od strane | mar 28, 2024 | Radni odnosi | 0 Komentara

Ustavni sud Republike Srbije ocenio je, na osnovu podnete inicijative, da pojedine zakonske odredbe koje su se primenjivale prilikom utvrđivanja naknade zarada za porodiljsko bolovanje nisu ustavne.

Ukratko, odredbe se odnose na činjenicu da je zaposlenim porodiljama naknada zarade za porodiljsko odsustvo računata na osnovu 18-mesečnog proseka, koji se računa za period od 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja (ako ga je zaposlena žena koristila) a ne 18 meseci pre otvaranja porodiljskog bolovanja.

Odluke Ustavnog Suda Srbije IUz-60/2021 objavljena je 14. februara 2024. godine  u „Službenom glasniku RS“, broj 11/24. Njenim objavljivanjem prestao je da važi član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili“ i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“.

Od 14. februara 2024. godine, član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju objavilo je na svom sajtu Obaveštenje u kojem se, između ostalog, navodi da je Ministarstvo 22. februara 2024. godine prosledilo opštinskim – gradskim upravama Instrukciju o postupanju opštinskih – gradskih uprava u primeni i sprovođenju odluke Ustavnog suda.

Opštinska – gradska uprava preispitaće po službenoj dužnosti sva rešenja koja nisu konačna i pravnosnažna.

Porodilje kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno.

Obrazac Zahteva na kojem možete podneti zahtev Opštinskoj – gradskoj upravi koja je izdala prvobitno rešenje možete preuzeti ovde:

Zahtev za izmenu rešenja po Odluci Ustavnog suda

Rok za podnošenje navedenih zahteva ističe 14. avgusta 2024. godine.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *