Privredna društva

Solidarna pomoć za rođenje deteta

Poslodavac može da isplati zaposlenom solidarnu pomoć u slučaju rođenja deteta, ukoliko je ovakvo darivanje predvideo opštim aktom ili ugovorom o radu. Ova mogućnost regulisana je članom 120. Zakona o radu. Radi se o mogućnosti, a ne obavezi. Poslodavci ne moraju da...

opširnije

Obaveze privrednih subjekata u vezi sa arhiviranjem elektronske dokumentacije od 01.01.2024. godine

Tema arhiviranja poslovne dokumentacije dospela je u fokus privrede 2020. godine kada je donet novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. Ovim Zakonom uvedene su nove obaveze za privredu u domenu sortiranja, čuvanja i uništavanja papirne dokumentacije....

opširnije

Novine u obavezama privrede od 01.01.2024. godine

Početko novembra meseca donete su brojne izmene propisa sa primenom od početka 2024. godine. U ovom tekstu donosimo vam sažet pregled najvažnijih promena. Za isplate zarada od 01.01.2024. godine primenjuju se novi elementi. Minimalna neto zarada po radnom času...

opširnije

Naš predlog za unapređenje sistema elektronskih faktura

I nakon više od godinu dana rada sa SEF-u, privreda i dalje nailazi na poteškoće u pojedinim segmentima sistema elektronskih faktura. Iz našeg iskustva, najviše trzavica nalazi se na strani ispravke grešaka koje se načine prilikom izdavanja računa. Prema trenutnoj...

opširnije