Vođenje poslovnih knjiga mogu da vrše samo pravna lica i preduzetnici sa dozvolom za pružanje računovodstvenih usluga

Ministarstvo finansija objavilo je krajem avgusta 2023. godine na svom sajtu obaveštenje kojim podseća sve firme da poveravanje vođenja poslovnih knjiga mogu da izvrše isključivo pravnim licima sa dozvolom za pružanje računovodstvenih usluga, kao i da su kazne za...

Naš predlog za unapređenje sistema elektronskih faktura

I nakon više od godinu dana rada sa SEF-u, privreda i dalje nailazi na poteškoće u pojedinim segmentima sistema elektronskih faktura. Iz našeg iskustva, najviše trzavica nalazi se na strani ispravke grešaka koje se načine prilikom izdavanja računa. Prema trenutnoj...