Kako da pristupnim sistemu eFaktura?

Kroz nekoliko dana, tačnije 01.07.2022. godine, počinje druga faza implementacije Sistema elektronskih faktura (SEF) u Republici Srbiji. U ovoj fazi, subjekti javnog sektora po prvi put će izdavati i dostavljati subjektima privatnog sektora fakture za dobara i usluge...

Kako se evidentira avans na fiskalnoj kasi?

U Tehničkom uputstvu Poreske uprave između ostalog nalazi se i nekoliko praktičnih objašnjenja u vezi sa izdavanjem avansnih računa na fiskalnim uređajima.Naime, jedna od bitnih novina u sistemu fiskalizacije koji je u primeni od 01.05.2022. godine jeste da se na...