Gradske zone – Porez na imovinu

Ove godine prvi put poreski obveznici obavezu poreza na imovinu za 2014. godinu utvrđuju sami (samooporezivanje). Najveći broj obveznika koji vodi poslovne knjige, vrednost nepokretnosti utvđuje prema nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos godišnjih amortizacija. Ova...