Kupovina poslovnog prostora od fizičkog lica

Kupovina nepokretnosti za poslovne potrebe firme može biti jedna od prvih krupnijih investicija za biznis u razvoju. Vlasnicima je pre donošenja odluke značajno da znaju kako će vlasništvo nad nekretninom uticati na stanje u poslovnim knjigama i poreske obaveze. Ovaj...

Gradske zone – Porez na imovinu

Ove godine prvi put poreski obveznici obavezu poreza na imovinu za 2014. godinu utvrđuju sami (samooporezivanje). Najveći broj obveznika koji vodi poslovne knjige, vrednost nepokretnosti utvđuje prema nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos godišnjih amortizacija. Ova...