Kako da pristupnim sistemu eFaktura?

Kroz nekoliko dana, tačnije 01.07.2022. godine, počinje druga faza implementacije Sistema elektronskih faktura (SEF) u Republici Srbiji. U ovoj fazi, subjekti javnog sektora po prvi put će izdavati i dostavljati subjektima privatnog sektora fakture za dobara i usluge...