Kako se evidentira avans na fiskalnoj kasi?

U Tehničkom uputstvu Poreske uprave između ostalog nalazi se i nekoliko praktičnih objašnjenja u vezi sa izdavanjem avansnih računa na fiskalnim uređajima. Naime, jedna od bitnih novina u sistemu fiskalizacije koji je u primeni od 01.05.2022. godine jeste da se na...