Zahtevi za paušalno oporezivanje u 2024. godini podnose se do 31.10.2023. godine

od strane | okt 14, 2023 | eUprava, Porez na dohodak, Preduzetnici | 1 Komentar

Preduzetnici, koji žele da sa vođenja poslovnih knjiga pređu na paušalno oporezivanje u 2024. godini, treba da predaju Zahtev za paušalno oporezivanje najkasnije 31.10.2023. godine.

Zahtev se predaje u elektronskoj formi, preko portala Poreske uprave ePorezi. Za pristup portalu neophodan je kvalifikovani elektronski potpis, a preduzetnici mogu da ovlaste bilo koje drugo lice da ovaj posao obave za njih.

Da bi sa vođenja knjiga prešli na paušal, preduzetnici moraju da ispune uslove propisane članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Pravo na paušalno oporezivanje može da ostvari preduzetnik koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti.

Ukoliko ispunjavaju propisane uslove, nakon podnetog Zahteva, preduzetnici mogu očekivati da im rešenje o paušalnom oporezivanju Poreske uprave stigne u Poresko sanduče na portalu ePorezi.

Rešenje sadrži:

 • paušalno opredeljen prihod,
 • iznos poreskih dažbina – poreza i doprinosa za PIO, ako je preduzetnik osiguran po drugom osnovu ili poreza i sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ako preduzetnik nije osiguran po drugom osnovu,
 • rokove za plaćanje poreskih dažbina, i
 • primer naloga za plaćanje.

1 Komentar

 1. Jelena

  Hvala Marija na blagovremnim informacijama.
  Sve najbolje.

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *