Novogodišnji paketići i pokloni za decu zaposlenih

od strane | nov 23, 2023 | Preduzetnici, Privredna društva, Radni odnosi | 0 Komentara

Jedna od aktuelnih tema pred novogodišnje praznike jeste i darivanje dece zaposlenih poklon paketićima. Podela paketića u određenim uslovima je neoporeziva, pa u nastavku pišemo o tome, kao i o dokumentaciji kojom je potrebno ispratiti ovu transakciju.

Mogućnost da poslodavac obezbedi deci svojih zaposlenih poklon za Novu godinu i Božić predviđen je Zakonom o radu. Naime, u članu 119. predviđa se darivanje dece zaposlenih koja imaju do 15 godina. Vrednost poklona ograničena je na neoporezivi iznos propisan Zakonom o porezu na dohodak građana.

Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića za isplate do 31.01.2024. godine iznosi 12.544 dinara godišnje po jednom detetu.

Analizom prethodne rečenice dolazimo do uslova, koji treba da budu ispunjeni, i to kumulativno, da bi darivanje dece bilo neoporezivo:

  1. Dete koje se daruje mora biti dete zaposlenog u firmi;
  2. Dete ne sme biti starije od 15 godina;
  3. Poklon se prima povodom Nove godine i Božića;
  4. Vrednost svih poklona koje je ovim povodom primilo jedno dete u toku jedne kalendarske godine ne sme da pređe neoporezivi iznos.

Ukoliko svi ovi uslovi nisu ispunjeni, darivanje deteta smatra se zaradom zaposlenog i tako treba da bude oporezovano. To bi značilo da se na brutirani iznos primljenog poklona, za koji nisu ispunjeni gore navedeni uslovi, obračunava i plaća porez na zaradu, kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, koji se obračunavaju i plaćaju na zaradu i iz zarade.

Ilustracije radi, u sledećim slučajevima ne može se smatrati da su ispunjeni propisani uslovi i da je darivanje neoporezivo:

  • firma kupuje poklon paketić detetu svog saradnika/poslovnog partnera (ne radi se o detetu zaposleno)
  • firma kupuje paketić detetu zaposlenog koje je napunilo 16 godina (nije ispunjen starosni kriterijum)
  • firma kupuje poklon detetu povodom polaska u školu (nije ispunjen kriterijum povoda)
  • firma kupuje poklon detetu od 20.000 din (nije ispunjen vrednosni kriterijum)
  • firma kupuje poklon detetu u januaru 2023. godina pa ponovo u decembru 2023. godine, a isti u zbiru prelaze neoporezivi iznos, dok pojedinačno ne prelaze neoporezivi iznos (nije ispunjen vrednosni kriterijum za kalendarsku godinu)

Poslodavci koji su u 2023. godini već isplatili poklone deci zaposlenih, na primer povodom Božića početkom godine, a koji odluče da obezbede paketiće povodom Nove godine krajem 2023. godine, treba da saberu iznose poklona koje će deca primiti po oba osnova, s obzirom da se radi o primanju u okviru jedne kalendarske godine. Ukoliko zbir po jednom detetu pređe neoporezivi iznos, potrebno je obračunati i platiti poreske obaveze. U opisanom slučaju, oba davanja ne mogu biti u potpunosti neoporeziva, iako se radi o davanju povodom praznika na prelasku 2022/2023. godinu i praznika na prelasku 2023/2024. godinu. Da bi izbegli komplikacije, poslodavci mogu da zadrže ritam darivanja iz prethodne godine, pa da darivanje dece odlože za početak januara 2024. godine.

Poslodavci mogu odlučiti da novogodišnji poklon deci isplate u novcu, poklon karticama ili vaučerima, slatkišima, igračkama i slično, kao i koje vrednosti će biti pojedinačni pokloni. Zakon definiše maksimalni neoporezivi iznos. On je isti neovisno od toga u kom obliku se deca daruju (novac, igračke, slatkiši itd). Uočavamo da Zakon o radu ne propisuje obavezu poslodavca da obezbedi poklone za Novu godinu i Božić, niti minimalni iznos poklona, već je u pitanju izbor poslodavca.

Jedno od čestih pitanja u praksi jeste i da li dete čija oba roditelja rade u istoj firmi ima pravo na jedan ili dva poklon paketića. Dilemu je razrešilo Ministarstvo rada i socijalne politike u Mišljenju broj 011-00-46/2010, u kome je zauzet stav da, prema mišljenju ovog Ministarstva, dete čija su oba roditelja zaposlena u istoj firmi ima pravo na dva poklona od strane poslodavca, s obzirom da je svaki roditelj zaposleni i ostvaruje pojedinačno prava iz radnog odnosa. 

O poklonima povodom praznika treba sastaviti Odluku direktora, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o ovoj transakciji – spisak dece zaposlenih koja će primiti poklone, iznos i oblik poklona. Kao dokaz da su primaoci pokona deca zaposlenih može poslužiti izvod iz matične knjige rođenih deteta. 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *