Mnoga pravna lica i preduzetnici koriste putnička vozila za potrebe svoje firme. To nas je inspirisalo da za portal Nasamreza.rs pripremimo tekst na temu Putnički automobili u vlasništvu pravnih lica i preduzetnika (nasamreza.rs).

Iz teksta, koji detaljno govori o poreskim obavezama vezanim za nabavku i korišćenje putničkog automobila od strane pravnih lica i preduzetnika, izdvajamo dva upozorenja:

  1. treba voditi računa o tome da li se vozilo koristi za poslovne ili privatne potrebe – korišćenje vozila za poslovne potrebe osnovni je preduslov da ovi rashodi imaju pozitivan poreski efekat. Poslovna upotreba ne treba da bude prikazana samo na papiru. Naime, ukoliko se pravno lice bavi programiranjem, a svi njegovi klijenti nalaze se u inostranstvu, potrebe za službenim vozilom su skromne. Obimniji troškovi goriva mogli bi biti osporeni u slučaju poreske kontrole, ukoliko obveznik ne bi bio u mogućnosti da opravda poslovnu upotrebu vozila.
  2. sve firme su dužne da vode evidenciju o upotrebi vozila – obaveza vođenja putnih naloga za putničke automobile je ukinuta, ali je obaveza vođenja evidencije na snazi. Zakon ne propisuje koje elemente ova evidencija treba da sadrži, pa je ostalo na poreskim obveznicima da je osmisle. Upisivanje podataka o upotrebi vozila upravo može da bude dokaz preduzetnicima da su ispunili preduslov iz tačke 1.