Poslodavci su u obavezi da zaposlenima omoguće korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora koji im pripada za 2022. godinu do kraja juna 2023. godine.

Podsećamo da je poslodavac dužan da omogući korišćenje odmora i kada zaposleni to ne traži, kao i da o korišćenju godišnjeg odmora treba da donese rešenje. Dani odsustva treba da budu upisani u evidenciju o prisustvu na radu (karnet) kao i da se prikažu u obračunu zarada za mesec u kojem je godišnji odmor korišćen.

Detaljnije u videu.