Naš predlog za unapređenje sistema elektronskih faktura

od strane | sep 21, 2023 | Elektronsko fakturisanje, eUprava, Informacione tehnologije, PDV, Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo | 17 Komentari

I nakon više od godinu dana rada sa SEF-u, privreda i dalje nailazi na poteškoće u pojedinim segmentima sistema elektronskih faktura.

Iz našeg iskustva, najviše trzavica nalazi se na strani ispravke grešaka koje se načine prilikom izdavanja računa.

Prema trenutnoj proceduri u praksi, nakon što uočite da ste napravili grešku u izlaznom računu, porebno je da isti stornirate, kao pošiljalac, izdate storno račun kojim ćete pogrešan račun poništiti a zatim izdate novu izlaznu fakturu, sa ispravnim podacima. Storno račun ne može se poslati putem SEF-a, te slanje ovog dokumenta iziskuje dodatno vreme i trud.

U toku ovog postupka, potrebno je da od primaoca stornirane fakture dobijete potpisano Obaveštenje o ispravci prethodnog PDV-a, u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, kako biste mogli da umanjite PDV koji ste dvostruko prikazali u izlaznim računima (prvi put u originalnom računu, za koji je naknadno utvrđeno da sadrži grešku, a drugi put u novom, ispravljenom računu).

Smatramo da se ovaj postupak može učiniti efikasnijim za privredu, tako što će se inkorporirati u sam SEF.

Prema našem predlogu, rešenje bi moglo da bude sledeće:

Pošiljalac, koji je uočio grešku u izdatom računu (ili mu je na to skrenuo pažnju kupac) prilikom klika na dugme Storniranje, u okviru izdatog računa na SEF-u, pokrenuo bi na sistemu generisanje dokumenta koji bi nosio naziv Storno račun i koji bi se generisao automatski od strane sistema, povlačeći podatke iz originalnog računa koji se stornira. Dokument Storno račun sadržao bi i tekst Obaveštenja o ispravci prethodnog poreza u skladu sa članom 21. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Taj tekst bi mogao da glasi:

Ovim Storno računom stornira se pogrešno izdat račun, u skladu sa članom 44.  Zakona o PDV-u i Mišljenjem Ministarstva finansija broj 011-00-124/2019-4 od 11.06.2019.
                   
Molimo Vas da u delu Obaveštenje o umanjenju odbitka prethodnog PDV odaberete odgovarajuću opciju, kako bismo u našem knjigovodstvu izvršili korekciju poreske obaveze u skladu sa odredbama čl. 21 i čl. 31 Zakona o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020 i 138/2022). 

Obaveštenje o umenjenju odbitka prethodnog PDV (u skladu sa čl. 21 i čl. 31 Zakona o PDV) – zaokružiti:

1. Obaveštavamo Vas da smo u svojim knjigama sproveli knjiženja vezana za ovaj storno račun i da smo po tom osnovu, u skladu sa čl. 21 i čl. 31 Zakona o PDV, umanjili odbitak prethodnog poreza dana ___________ (upisati datum pod kojim je proknjižena ispravka prethodnog PDV-a).
2. Obaveštavamo Vas da nismo obveznik PDV.
3. Obaveštavamo Vas da smo obveznik PDV, ali nemamo pravo na odbitak prethodnog PDV. 
4. Obaveštavamo Vas da predmetni račun nismo ni knjižili u svojim poslovnim knjigama niti smo koristili pravo na odbitak PDV-a iz predmetnog računa. 

Primaocu dokumenta Storno račun bi prilikom odobrenja dokumenta bio prikazan dodatni prozor u kojem bi se nalazila mogućnost odabira jedne od opcija iz Obaveštenja.

Nakon što bi izvršio odabir, izbor primaoca bio bi vidljiv pošiljaocu, u okviru njegovog korisničkog naloga.  Dokument storno račun bi bio i elektronski potpisan od strane primaoca u momentu odobravanja. Na opisani način, pošiljalac bi ispunio uslove za smanjenje dvostruko prikazanog PDV-a, jer bi posedovao validan dokument o ispravci prethodnog poreza.

Ceo postupak bio bi obavljan na samom SEF-u, brže i efikasnije za obe strane.

Dodatno, predlažemo da se propiše izuzetak kada je u pitanju iskazivanje podataka u PDV prijavi, u delu koji se tiče izdavanja novih, ispravljenih računa iz gore opisanog postupka, tako da obaveza obračuna i plaćanja PDV-a iz ispravljenih računa, koji su prošli gore propisani postupak na SEF-u, postoji u tekućem poreskom periodu, a ne u poreskom periodu kada je nastao promet koji se dokumentuje predmetnim računima. Na ovaj način, smanjio bi se broj potrebnih izmena PDV prijava, usled različitih, često trivijalnih grešaka u izdatim računima, što bi donelo dodatne uštede za privredu.

Da li smatrate da su predložene izmene moguće i da bi bile korisne za privredu? Pišite nam u komentarima.

17 Komentari

 1. Miodrag

  Predlog je odličan!

  Odgovori
 2. Mira Bobanac

  Komentar tj predlog je ok i lakse i brze bi se radilo

  Odgovori
 3. M

  Odlična ideja, skraćuje i tako oboman posao. Pozdrav

  Odgovori
  • Branka

   Postovani, predlog je odlican ! Srdacno

   Odgovori
  • Biljana

   Odličan predlog! I jos kad bi se moglo uraditi u SEFu, da se faktura moze pregledati pre slanja, bilo bi mnogo manje gresaka i stornih faktura.

   Odgovori
 4. K.S.

  Odličan predlog

  Odgovori
 5. Dara

  Poštovani,

  Sjajno rešenje, bez stresa, bez gubljenja vremena, efikasno do kraja. Imam storno racune poslate Rajffaisen banci na koje nisu odgovorili izjavom jos od maja meseca. Nemoguće ih je kontaktirati ni telefonski ni elektronski. Sa ovim rešenjem bi se sve videlo na SEF-u.

  Pozdrav,
  Dara Milenković

  Odgovori
  • Zorica

   Odličan predlog.

   Odgovori
 6. biljana

  Odličan predlog. Efikasno rešava proceduru ispravke greške, sve sa jednim klikom. Odmah
  vidljivo i odrađeno za sve strane istovremeno.

  Odgovori
 7. Duško

  Poštovani,

  ovaj predlog je odličan i podržavam ga u celosti. Moje mišljenje je da bi usvajanjem ovih predloga i izmena u načinu rada SEF-a omogućilo privrednicima mnogo manje problema u redovnom poslovanju, i posebno pojednostavilo postupak ispravke pogrešnog fakturisanja, obračuna i evidencije PDV-a na SEF-u.

  Odgovori
 8. Olivera

  Odličan predlog.Nadam se da će naići na razumevanje nadležnih!!!

  Odgovori
 9. Dragica

  Bravo 👏, to nam je potrebno da nam olakša rad.

  Odgovori
 10. Aleks

  To bi bilo sjajno, nadam se da će prihvatiti predlog.

  Odgovori
 11. A.T.

  Podrška!

  Odgovori
 12. Suzana

  Sjajan i logičan predlog i rešenje! Žalosno je što se sami tvorci svih ovih nakaradnih aplikacija nikada ne nose nekom logikom u njihovom stvaranju i realizovanju.

  Odgovori
 13. Zorka

  Jako dobro

  Odgovori
 14. Borka

  Bravo, odlican i logican predlog i resenje. Nadam se da ce prihvatiti.

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *