U Beogradu je tokom maja meseca promenjen sistem naplate karata za javni gradski prevoz.

Ove izmene utiču i na poslodavce koji su u obavezi da, prema članu 118. stav 1. Zakonu o radu, zaposlenom nadoknade troškove dolaska i odlaska sa posla u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako zaposlenima nisu obezbedili sopstveni prevoz.

Najvažnije izmene tiču se:

  • cene karata – nove cene karata za javni prevoz možete pronaći na sajtu JKP „Naplata prevozne usluge Beograd“ (bgnaplata.rs). Poslodavci, koji su do sada svojim zaposlenima isplaćivali 2990 din za prvu, odnosno 3.275 din za drugu zonu, sada će za ove dve zone imati izdatak od 2200 din mesečno. Ova karta pokriva novoformiranu zonu A, a na istom sajtu možete videti koja gradska naselja pokriva svaka od tri nove zone.

Ostaje pitanje u kom iznosu treba refundirati prevoz zaposlenima za maj mesec.

S obzirom da je promena nastupila sredinom maja, a da se pretplatne karte kupuju krajem prethodnog za naredni mesec, smatramo da je opravdano zaposlenima nadoknaditi prevoz za maj po vrednosti mesečnih karata pre promene sistema naplate (po starim cenama).

  • načina kupovine – nove karte dominantno se kupuju putem sms poruke. Pravna lica mogu imati problem da prikupe i čuvaju dokaze o uplati mesečne karte ukoliko plaćanje vrše sami zaposleni, putem svog mobilnog telefona.

Alternativno, poslodavci mogu da se registruju na sajtu JKP „Naplata prevozne usluge Beograd“ (bgnaplata.rs) kao pravna lica i da vrše direktnu kupovinu karata od javnog komunalnog preduzeća. Registracija se obavlja na linku Registracija pravnih lica – JKP „Naplata prevozne usluge Beograd“ (bgnaplata.rs) uz dostavljanje popunjene tabele sa podacima zaposlenih i Zahteva za izdavanje isprava i pristanka na obradu podataka o ličnosti. Potvrde o kupljenim kartama za zaposlene biće dostavljene poslodavcima mailom.

Podsećamo poslodavce da, u slučaju da nisu u mogućnosti da organizuju prikupljanje i čuvanje dokaza o kupovini karata, na isplaćene troškove prevoza mogu da obračunaju i plate 10% poreza, ukoliko davno iznet stav Ministrastva finansija o dokumentovanju troškova prevoza tumače na način da je validan dokument za pravdanje isplate račun za kupljenju kartu. Na kartu od 2200 din, trošak poreza je oko 244 din (mesečno, po jednom zaposlenom).

  • naplata troškova telekom operatera – prilikom slanja sms poruke radi kupovine vozne karte, zaposlenima će biti naplaćeni troškovi telekom operatera (troškovi slanja sms poruke). Ostaje otvoreno pitanje da li će poslodavci moći da uvećaju naknadu za troškove prevoza za troškove telekom usluga. Ukoliko pratimo strogo slovo Zakona o radu, poslodavac je dužan da nadoknadi prevoz u visini cene prevozne karte, što bi impliciralo da troškovi slanja sms poruka padaju na teret zaposlenih.

Za kraj podsećamo da:

  • zaposleni koji rad obavljaju od kuće nemaju pravo na isplatu troškova prevoza
  • isplata troškova prevoza iznad cene prevozne karte (plaćanje zaposlenima većeg iznosa od stvarnih troškova prevoza) ima tretman zarade zaposlenog i na taj način treba biti oporezovana.