Podsećamo poreske obveznike da druga rata poreza na imovinu dospeva 15.05.2023. godine, te je do tada treba izmiriti.

Iznos rata poreza na imovinu za 2023. godinu, poreski obveznici koji vode poslovne knjige bili su dužni da utvrde na obrascu PPI1 – Poreska prijava poreza na imovinu (u statici), čiji je rok za podnošenje lokalnoj poreskoj administraciji bio 31. mart 2023. godine.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, u roku od 45 dana od početka kvartala.

Naredna rata poreza na imovinu dospeva na plaćanje 14. avgusta 2023. godine.