Oslobođenje od PDV u građevinarstvu

Najnovijim izmenama Zakona o PDV koje su stupile na snagu 15. oktobra 2015. godine, na nov način je uređeno pravo na oslobođenje u okviru građevinske industrije, koje bi trebalo da za posledicu ima poboljšanje likvidnosti u ovom sektoru. Pravo na oslobođenje prošireno...

Storno PDV računa

Povremene greške u poslovanju su uobičajene, a postupci njihove ispravke uglavnom su predviđeni zakonom ili utemeljeni u poslovnoj praksi. Međutim, postoje i izuzeci od ovog pravila, a jedno od njih je i ispravka pogrešno izdatog PDV računa. Naime, privredna društva...