Privremene i konačne situacije i PDV

Privremena situacija predstavlja kumulativni pregled do sada izvedenih građevinskih radova na jednom projektu. Izdaje je izvođač radova. Lice koje vrši nadzor nad izvođenjem radova, nakon provere, overava građevinsku situaciju stavljanjem svog potpisa na dnu...