Od aprila 2023. godine naše tekstove možete čitati i na portalu Naša mreža, besplatnoj poslovnoj platformi koju je A1 Srbija lansirala 2019. godine.

Naša mreža, koja je bila prvobitno namenjena povezivanju učesnika na tržištu, prerasla je u svojevrstan medij sa ciljem da edukuje i informiše preduzetnike i pomogne im na putu ka uspehu i dobrom poslovnom rezultatu.

Naše tekstove možete čitati u okviru Baze znanja / Knjigovodstvo, a na sajtu ćete pronaći interesantne intervjue, priče lidera, kolumne, kao i korisne vesti i podsetnike na važne obaveze i rokove.