Poreska uprava objavila je na svojoj internet stranici Poreski informator u vezi sa poreskim olakšicama koje su propisane članom 21z Zakona o porezu na dohodak građana.

Ove olakšice mogu koristiti:

  • pravna lica;
  • preduzetnici koji vode poslovne knjige, preduzetnici paušalci i preduzetnici poljoprivrednici;
  • predstavništa i organci stranih pravnih lica.

koji do 31.12.2022. godine zaključe radni odnos i izvrše prijavu na obavezno socijalno osiguranje lica koje:

  • u periodu od 01.01.2019. godine do 28.02.2022. godine nije imalo status zaposlenog, status preduzetnika ili status osnivača koji je zaposlen u svom privrednom društvu;
  • je u periodu od 01.03.2022. do 31.12.2022. steklo status zaposlenog ili osnivača-zaposlenog;
  • ostvaruje zaradu veću od 76.500 din bruto mesečno;
  • od 01.01.2019. godine nije imalo status korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije. 

Propisani uslovi su kumulativni (svi moraju da budu ispunjeni).

Olakšica podrazumeva umanjenje 70% obaveze za porez na zaradu i 100% obaveze za PIO doprinos prilikom obračuna zarade ovog zaposlenog. Olakšica traje do 31.12.2024. godine.

Poreski informator možete preuzeti ovde.