Novogodišnji paketići i pokloni za decu zaposlenih

od strane | dec 5, 2022 | Preduzetnici, Privredna društva, Radni odnosi | 2 Komentari

Jedna od aktuelnih tema pred novogodišnje praznike jeste i darivanje dece zaposlenih poklon paketićima. Podela paketića u određenim uslovima je neoporeziva, pa u nastavku pišemo o tome, kao i o dokumentaciji kojom je potrebno ispratiti ovu transakciju.

Mogućnost da poslodavac obezbedi deci svojih zaposlenih poklon za Novu godinu i Božić predviđen je Zakonom o radu. Naime, u članu 119. predviđa se darivanje dece zaposlenih koja imaju do 15 godina. Vrednost poklona ograničena je na neoporezivi iznos propisan Zakonom o porezu na dohodak građana.

Trenutno, neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića iznosi 10.898 dinara godišnje po jednom detetu.

Analizom prethodne rečenice dolazimo do uslova, koji treba da budu ispunjeni i to kumulativno da bi darivanje dece bilo neoporezivo:

 1. Dete koje se daruje mora biti dete zaposlenog u firmi;
 2. Dete ne sme biti starije od 15 godina;
 3. Poklon se prima povodom Nove godine i Božića;
 4. Vrednost svih poklona koje je ovim povodom primilo jedno dete u toku jedne kalendarske godine ne sme da pređe neoporezivi iznos.

Ukoliko svi ovi uslovi nisu ispunjeni, darivanje deteta smatra se zaradom zaposlenog i tako treba da bude oporezovano. To bi značilo da se na brutirani iznos primljenog poklona, za koji nisu ispunjeni gore navedeni uslovi, obračunava i plaća porez na zaradu, kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, koji se obračunavaju i plaćaju na zaradu i iz zarade.

Ilustracije radi, u sledećim slučajevima ne može se smatrati da su ispunjeni propisani uslovi i da je darivanje neoporezivo:

 • firma kupuje poklon paketić detetu svog saradnika/poslovnog partnera (ne radi se o detetu zaposleno)
 • firma kupuje paketić detetu zaposlenog koje je napunilo 16 godina (nije ispunjen starosni kriterijum)
 • firma kupuje poklon detetu povodom polaska u školu (nije ispunjen kriterijum povoda)
 • firma kupuje poklon detetu od 20.000 din (nije ispunjen vrednosni kriterijum)
 • firma kupuje poklon detetu u januaru 2022. godina pa ponovo u decembru 2022. godine, a isti u zbiru prelaze neoporezivi iznos, dok pojedinačno ne prelaze neoporezivi iznos (nije ispunjen vrednosni kriterijum za kalendarsku godinu)

Poslodavci koji su u 2022. godini već isplatili poklone deci zaposlenih, na primer povodom Božića početkom godine, a koji odluče da obezbede paketiće povodom Nove godine krajem 2022. godine, treba da saberu iznose poklona koje će deca primiti po oba osnova, s obzirom da se radi o primanju u okviru jedne kalendarske godine. Ukoliko zbir po jednom detetu pređe neoporezivi iznos, potrebno je obračunati i platiti poreske obaveze. U opisanom slučaju, oba davanja ne mogu biti u potpunosti neoporeziva, iako se radi o davanju povodom praznika na prelasku 2021/2022. godinu i praznika na prelasku 2022/2023. godinu. Da bi izbegli komplikacije, poslodavci mogu da zadrže ritam darivanja iz prethodne godine, pa da darivanje dece odlože za početak januara 2023. godine.

Poslodavci mogu odlučiti da novogodišnji poklon deci isplate u novcu, poklon karticama ili vaučerima, slatkišima, igračkama i slično, kao i koje vrednosti će biti pojedinačni pokloni. Zakon definiše maksimalni neoporezivi iznos. On je isti neovisno od toga u kom obliku se deca daruju (novac, igračke, slatkiši itd). Uočavamo da Zakon o radu ne propisuje obavezu poslodavca da obezbedi poklone za Novu godinu i Božić, niti minimalni iznos poklona, već je u pitanju izbor poslodavca.

Jedno od čestih pitanja u praksi jeste i da li dete čija oba roditelja rade u istoj firmi ima pravo na jedan ili dva poklon paketića. Dilemu je razrešilo Ministarstvo rada i socijalne politike u Mišljenju broj 011-00-46/2010, u kome je zauzet stav da, prema mišljenju ovog Ministarstva, dete čija su oba roditelja zaposlena u istoj firmi ima pravo na dva poklona od strane poslodavca, s obzirom da je svaki roditelj zaposleni i ostvaruje pojedinačno prava iz radnog odnosa. 

O poklonima povodom praznika treba sastaviti Odluku direktora, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o ovoj transakciji – spisak dece zaposlenih koja će primiti poklone, iznos i oblik poklona. Kao dokaz da su primaoci pokona deca zaposlenih može poslužiti izvod iz matične knjige rođenih deteta. 

2 Komentari

 1. Dragan Paunović

  Zbog čega neke firme ne daju paketiće ili šta već.upis za paketiće kreće od 2013 god.a moje dete je 2012god.ima 11godina .pošto piše deca do 15gidine imaju pravo na paketiće

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Poslodavci nisu dužni da daruju decu zaposlenih. To je stvar izbora menadžmenta. Razlozi mogu biti različiti, od polikie kompanije do problema sa finansijama.

   Svako dobro!

   Odgovori

Povratna veza/Povratni ping

 1. Novogodišnji paketići i pokloni za decu zaposlenih - Minimax - internet knjigovodstveni i poslovni program (RS) - […] Izvor: Experta doo Beograd, Marija Đorđić […]

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *