U Službenom glasniku Republike Srbije br. 139/2022 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu. Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja odnosno 24.12.2022.godine i primenjuje se na transakcije kredita i zajmova između povezanih lica u toku 2022. godine.

Propisane kamatne stope na kredite i zajmove između povezanih lica, privrednih društava i preduzetnika (i drugih subjekata, osim banaka i davaoca finansijskog lizinga)  iznose:

  • 3,12% na kratkoročne kredite i zajmove u RSD;
  • 3,39% na dugoročne kredite i zajmove u RSD;
  • 2,25% na kratkoročne kredite zajmove u EUR i dinarske kredite i zajmove indeksirane u EUR;
  • 2,73% na dugoročne kredite i zajmove u EUR i dinarske kredite i zajmove indeksirane u EUR;
  • 6,94% na kratkoročne kredite i zajmove u CHF i dinarske kredite i zajmove indeksirane u CHF;
  • 1,85% na kratkoročne kredite i zajmove u USD i dinarske kredite i zajmove indeksirane u USD;
  • 3,54% na dugoročne kredite i zajmove u USD i dinarske kredite i zajmove indeksirane u USD.

Podsećamo privredne subjekte da odobravanje zajmova između povezanih lica donosi obavezu izrade studije transfernih cena, i da se u ovom slučaju ne može izrađivati skraćena studija. Obaveza postoji neovisno o iznosu odobrenog zajma.

Testiranje se, osim primenom gore navedenih kamatnih stopa, može vršiti i primenom opštih metoda za analizu transakcija između povezanih lica.