Godišnji porez na dohodak za 2022. godinu (porez na „extra“ dohodak)

od strane | feb 26, 2023 | Porez na dohodak, Radni odnosi | 14 Komentari

Građani Republike Srbije koji su tokom 2022. godine ostvarili zbir dohodaka (prihoda iz različitih izvora) veći od 3.719.376,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu (porez na „ekstra prihod“).

Građani čije je zbir dohodaka ostvaren tokom 2022. godine manji od ovog iznosa nemaju poreske obaveze po ovom osnovu.

Ko plaća ovaj porez?

Ovaj porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Republici i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Republici)

Koje vrste prihoda ulaze u zbir za oporezivenje?

zbir dohotka za oporezivanje ulaze sledeći prihodi ostvareni u 2022. godini:

1) zarada iz čl. 13. do 15b Zakona o porezu na dohodak građana;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65v Zakona;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

6a) oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b Zakona;

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;

Zarade i oporezivi prihodi paušalno oporezovanih preduzetnika, kao i prihodi pod tačkama 3), 6) i 7) umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret lica koje je ostvarilo prihod. Neto prihod preduzetnika koji vode poslovne knjige umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici. Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret preduzetnika koji se opredelio za zaradu. Praktično, u zbir ulaze neto iznosi prihoda.

Napominjemo da se dividende (učešća u dobiti) koje ostvare osnivači ne nalaze na ovom spisku, tako da one ne uvećavaju godišnji zbir dohotka za oporezivanje.

Da li paušalci plaćaju godišnji porez na dohodak („ekstra dohodak“)?

Paušalno utvrđen prihod iz rešenja Poreske uprave ulazi u zbir godišnjeg dohotka za oporezivanje.

Ukoliko preduzetnik paušalac obavlja samo samostalnu delatnost, i nema drugih prihoda, on verovatno neće biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak. Naime, iznos paušalno utvrđenog prihoda iz rešenja Poreske uprave po pravilu je ispod godišnjeg cenzusa za oporezivanje.

Međutim, ukoliko preduzetnik paušalac ostvaruje i druge prihode (zarada iz radnog odnosa kod drugog poslodavca, prihodi od davanja u zakup pokretne i nepokretne imovine itd) on može biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak.

Kako se vrši obračun osnovice za oporezivanje?

Fizičko lice treba da sabere iznos prihoda iz različitih izvora (zarada, neto prihod od samostalne delatnosti, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, zakupnine od izdavanja nepokretne i pokretne imovine itd) u neto iznosima, gde je to i kako je to predviđeno Zakonom. Od dobijenog zbira oduzima se neoporezivi iznos od  3.719.376,00 dinara.

Ostatak predstavlja oporezivi prihod, na koji se obračunava porez po progresivnoj stopi:

 • porez od 10%, do iznosa od 7.438.752 dinara
 • porez od 15% na iznos preko 7.438.752 dinara.

Lični odbici

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak mogu da umanje svoju obavezu korišćenjem ličnih odbitaka, i to:

 • za poreskog obveznika – 495.917 dinara
 • za izdržavanog člana porodice – 185.969 dinara po članu.

Zbir ličnih odbitaka ne može preći iznos od 50% dohotka za oporezivanje.

Umanjenje za mlađe od 40 godina

Od prošle godine, uvedena je poreska olakšica za osobe mlađe od 40 godina. Prilikom obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana, za ove osobe, osnovica će biti dodatno umanjena za tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2022. godini (3.719.376,00 dinara). Umanjenje se može primeniti samo na:

 • zaradu,
 • prihode od samostalne delatnosti i
 • prihode od autorskih i srodnih prava.

Pravo na ovu olakšicu imaju osobe koje na 31.12.2022. godine nisu imale punih 40 godina života.

Rokovi za predaju i plaćanje poreza

Počevši od ove godine, značajno je izmenjen postupak utvrđivanja poreza.

Do prošle godine, fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak bilo je dužno da preda poresku prijavu PPDG-2R elektronskim putem, preko portala ePorezi, najkasnije do 16. maja 2022. godine.

Od poreske obaveze za 2022. godinu, prijavu priprema Poreska uprava, na osnovu podataka iz službenih evidencija i postavlja je na portal ePorezi najkasnije do 01.04.2023. godine.

Poreski obveznik nakon toga ima rok do 15. maja 2023. godine da pregleda podatke iz postavljene prijave, da ih po potrebi izmeni, ako su u nekom delu netačni, da plati porez i preda poresku prijavu. Dakle, od ove godine plaćanje se ne vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, jer ista neće biti izdavana.

Podaci potrebni za obračun poreske obaveze nalaze se u PO-PPP potvrdama koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2023. godine za prethodnu godinu.

Šta je potrebno za predaju prijave?

Ako želite da prijavu predate sami, potreban vam je pre svega elektronski sertifikat. Od dokumentacije, potrebne su vam PPP-PO potvrde o isplaćenim prihodima tokom 2022. godine radi obračuna osnovice poreza, kao i lična dokumenta izdržavanih članova porodice, ukoliko koristite odbitke za njih.

Prijavu može da pripremi i preda izabrani knjigovođa. U tom slučaju, biće mu potreban vaš elektronski sertifikat ili  ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave u vaše ime.

14 Komentari

 1. Stefan

  Zdravo,

  Zanima me da li smo u obavezi da pregledamo poresku prijavu i potvrdimo, ukoliko ne prelazimo onaj veci limit (za osobe mladje od 40 godina), a prelazimo onaj osnovni limit?
  Da li ce u tom slucaju poreska uprava da podnese sa tim podacima koje imaju? Dakle moram li uopste otvarati prijavu na ePorez ukoliko znam da necu preci limit?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Zdravo,

   Nisam sigurna da sam razumela vaše pitanje. Ako se radi o osobi mlađoj od 40 godina, čija je obaveza za porez nula, bez obzira na što bi imala obavezu da plati porez ako ne bi postojalo dodatno, dvostruko umanjenja, ovaj poreski obveznik ne podnosi poresku prijavu. Dvostruko umanjenje odnosi se samo na prihode od zarada, samostalne delatnosti i autorskih naknada.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 2. SUZANA SPASIC

  Na koji nacin se prijavljuje godisnji porez za fiz.lice- penzioner koji je u 2022.primio pomoc od cerke koja radi i udata je u inostranstvu -u Nemackoj kao lekar?Nema prijave u PU . Da li on sam da podnese prijavu i kako?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Naša agencija specijalizovana je na obaveze privrednih društava i preduzetnika, pa vam ne mogu pomoći oko pitanja koje imate.

   Svako dobro!

   Odgovori
 3. smilja

  Poštovani,
  da li fizičko lice koje je imalo povraćaj viška doprinosa iznad maximalne osnovice ulaze za oporezivanje-za ukupan prihod gradjana

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Povraćaj po opisanom osnovu ulazi u osnovicu i oporezuje se godišnjim porezom na dohodak građana.

   Svako dobro!

   Odgovori
   • Miodrag Pantelic

    Postovana pozdrav zanima me da ako sam mladji od 40 godina i primim na racun do 31 500 eura drzava i poresko me nece traziti da platim porez na tu cifru.

    Odgovori
 4. Mirko

  Dali prihod ostvaren prodajom poljoprivrednog zemljišta ulazi u poresku obavezu ukoliko je taj prihod veći od sume koja se ne oporezuje?

  Odgovori
  • Miodrag Pantelic

   Postovana Hteo bih da pitam ako ja kao lice koje ima privatni rqcun i Mladji sam od 40 godina primim na racun
   31 500eura .Poresko i drzava me nece terati da platim porez.Koliko sam Zakljucio iz vaseg teksta.Hvalq unapred na odgovoru.Srdacan pozdrav Miodrag Pantelic.

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovani,

    Niste dobro zaključili 🙂 Ovaj tekst se tiče isključivo godišnjeg poreza na dohodak. Postoje drugi poreski oblici koje ste dužni da platite, vi ili vaš isplatilac, na prihode koje ostvarite, i kada ste u zoni neoporezivog godišnjeg prihoda za godišnji porez na dohodak.

    Svako dobro!

    Odgovori
 5. Ilija Pejoski

  Poštovani,

  Ukoliko kao paušalac prebacujem sredstva sa firminog na lični račun da li ti iznosi ulaze u računicu za porez na godišnji prihod građana, i takođe ukoliko na bankomatu uplaćujem gotovinu na lični račun, da li i to ulazi u zbir?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Prenos sredstava sa firminog računa na lični račun, kod paušalno oporezovanih preduzetnika, ne ulaze u zbir za oporezivanje godišnjim porezom. Što se tiče sredstava koje uplaćujete na lični račun, niste naveli koje je njihovo poreklo. Uplata sredstava sama po sebi ne predstavlja oporezivi događaj, ali može da ukazuje na to da ste ostvarili određeni prihod u prethodnoj fazi, pa ako je to slučaj, onda može da se desi da ćete imati povećanje osnovice za obračun.

   Svako dobro!

   Odgovori
 6. Uroš

  Poštovani,

  Tek trebam ući u priču paušala, pa samo da zamolim za informaciju oko olakšica:
  -šta to tačno pripada „ličnim odbicima“ , postoji li neka lista? i
  -da li se „izdržavano lice“ odnosi na dete, iako je bračni partner u radnom odnosu (tipa ne izdržava ga samo jedna osoba…)

  Hvala unapred za pojašnjenje.

  Lep pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ovo je tekst vezan za godišnji porez građana, i ne odnosi se na paušalno oporezivanje porezom na prihode preduzetnika.

   Lični odbici su iznosi propisani svake godine u apsolutnom iznosu, kao što je u samom tekstu navedeno.
   Izdržavano lice jeste dete, bez obzira na to što bračni partner učestvuje u izdržavanju dete. Neophodno je samo da bračni partner ne prijavi isto dete kao izdržavanog člana prilikom obračuna godišnjeg poreza na dohodak za njega lično. Drugim rečima, samo jedan od supružnika može da koristi umanjenje po osnovu izdržavanog člana (deteta) ako su oba supružnika obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana.

   Svako dobro!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *