Korisnici koji su, zbog pristupa portalu eFaktura.gov.rs instalirali i podesili za rad ConsentID aplikaciju na svom mobilnom telefonu, mogu istu da iskoriste za predaju bilansa za firme u kojima su oni zakonski zastupnici. 

Naime, na poslednjem koraku, prilikom predaje Zahteva za javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu, moguće je izvršiti potpisivanje zahteva na dna načina:

  • kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (elektronskim potpisom) zakonskog zastupnika koji se nalazi na pametnoj kartici ili USD stiku, ili
  • elektronskim sertifikatom u cloud-u (potpisivanje uz pomoć ConsentID aplikacije na mobilnom telefonu) zakonskog zastupnika.

Ova opcija trenutno nije dostupna za direktore – nerezidente.

Kako izgleda potpisivanje i predaja bilansa sertifikatom u cloud-u, uz ConsentID aplikaciju, pogledajte u videu: