Agencija za privredne registre objavila je juče u sekciji Vesti najavu da će od 17.05.2023. godine biti moguća jedino elektronska registracija osnivanja privrednog društva. Agencija od tog datuma neće više primati registracione prijave „u papiru“.

Elektronska registracija privrednih društava obavlja se posredstvom posebnog informacionog sistema Agencije, kojem se pristupa korisničkim imenom i lozinkom, ili, autentifikacijom preko portala eid.gov.rs. Agencija je ujedno najavila da će prvi način prijave (pomoću korisničkog imena i lozinke) biti moguć samo do 01. juna ove godine. Nakon toga, svi korisnici moći će da pristupe informacionom sistemu Agencije isključivo nakon prijave na portalu eid.gov.rs.

Za postupak elektronske registracije osnivanja, osnivači moraju posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis). Elektronski potpis koristi se prilikom potpisivanja osnivačkog akta i predaje same elektronske prijave.

U postupku elektronske registracije, overa potpisa osnivača na osnivačkom aktu kod javnog beležnika nije potrebna, te se ostvaruje određena ušteda u novcu i vremenu.

Neophodni podaci unose se direktno u elektronsku registracionu prijavu, a od dokumentacije se obavezno prilaže osnivački akt, koji može biti u formi odluke, ukoliko društvo osniva jedan osnivač, ili u formi ugovora, ukoliko društvo osnivaju dva ili više osnivača.

Naknada za osnivanje privrednog društva u elektronskoj formi iznosi 5.900,00 dinara. Taksa se može platiti isključivo Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom na samom portalu. Prilikom naplate, zaračunava se i određeni iznos provizije za plaćanje.