Uplata osnivačkog uloga osnivača društva ograničene odgovornosti

od strane | jan 12, 2023 | Osnivanje privrednih društava, Platni promet, Privredna društva, Racunovodstvo | 0 Komentara

Osnivači – članovi društva ograničene odgovornosti (doo) prilikom osnivanja društva opredeljuju se koliko će iznositi njihovi ulozi u društvo, kao i da li će uloge uplatiti prilikom osnivanja društva ili naknadno.

Kada je u pitanju visina uloga, ona je ograničena jedino zakonski propisanim minimalnim osnovnim kapitalom društva koji iznosi 100 dinara. Ukoliko d.o.o. firma ima samo jednog osnivača, u tom slučaju njegov minimalni udeo mora biti 100 dinara. Ukoliko društvo ima više osnivača, njihov udeo u kapitalu određuje se dogovorom između osnivača, a u zbiru, svi udeli moraju iznositi minimalno 100 dinara.

Iznos uloga svakog osnivača i iznos osnovnog kapitala društva određuje se u osnivačkom aktu:

  • Odluci o osnivanju – ukoliko društvo osniva jedan osnivač, ili
  • Ugovoru u osnivanju – ukoliko društvo osniva dva ili više osnivača.

U osnivačkom aktu određuje se i da li osnivači svoje uloge uplaćuju (odnosno unose, ako osnivači imaju i nenovčane uloge) odmah prilikom osnivanja društva, ili će uplatu uloga izvršiti naknadno. Ukoliko se odluče za drugu opciju, u osnivačkom aktu je potrebno definisati rok u kojem osnivači treba da uplate svoje uloge, a Zakon o privrednim društvima predviđa maksimalni rok od 5 godina za uplatu neuplaćenog upisanog uloga.

Naknadnu uplatu upisanog neuplaćenog kapitala, član društva može da obavi u matičnoj filijali poslovne banke – filijali u kojoj je inicijalno otvoren tekući račun privrednog društva. Za te potrebe, u banku je neophodno da ponese osnivački akt i važeću ličnu kartu. Uplata kapitala vrši se u samoj banci, iz ličnih sredstava osnivača (gotovim novcem). Po izvršenoj uplati, na licu mesta, osnivač će od banke dobiti potvrdu da je uplata osnivačkog uloga izvršena. Ovde se ne radi o drugom primerku uplatnice, već o posebnom dokumentu kojim se dokazuje uplata osnovnog kapitala.

Ovaj dokument je neophodan za naredni korak koji društvo treba da sprovede – registraciju promene na kapitalu pred Agencijom za privredne registre. Naime, uplata osnivačkog uloga je transakcija koja se registruje u APR-u, i to u roku od 15 dana od dana promene.

Prilikom registracije uplate upisanog uloga, Agenciji za privredne registre podnosi se sledeća dokumentacija:

  • registraciona prijava uplate upisanog novčanog uloga društva s ograničenom odgovornošću (Obavezni podaci + dodatak 14),
  • potvrda banke o izvršenoj uplati,
  • dokaz o uplati naknade (visina naknade).

Dokumentacija se podnosi na šalteru APR-a ili poštom.

Ukoliko niste sigurni da li ste izvršili uplatu svog osnivačkog uloga, to možete proveriti na sledeći način: 

Na sajtu APR  Обједињена претрага (apr.gov.rs) pronađite svoju firmu unosom matičnog broja ili poslovnog imena u pretragu i biranjem opcije Pretraži. Nakon što pronađete svoju firmu, izaberite opciju Detaljnije, koja se nalazi u produžetku reda u kojem su podaci vaše firme.

Nakon što se otvori stranica sa podacima vaše firme, birate sekciju 11. Članovi. Ispod imena svakog člana nalaze se podaci o novačnim i nenovčanim ulozima, kao i napomena kada su uplaćeni, ako su uplaćeni. 

Ako je iznos kapitala u redu pod oznakom Uplaćen isti kao kapital u redu Upisan, znači da je ulog ovog člana u potpunosti uplaćen. Ukoliko u podacima člana ne postoji naznaka „Uplaćen“ i uz nju datum, znači da član nije uplatio ulog. Na sajtu APR-a, to izgleda ovako:

Ovaj član društva ili tek treba da uplati upisani kapital, ili je uplatu izvršio ali istu nije registrovao u APR-u.

Ukoliko članovi vašeg društva imaju upisane neuplaćene uloge, potrebno je da iste uplate i promenu registruju u Agenciji za privredne registre pre isteka propisanog roka. Ukoliko je vaša firme registrovana tokom 2017. godine ili ranije, rok za uplatu je istekao. Stoga je poželjno da ove radnje obavite što pre.

Nakon uplate kapitala, uplaćeni novac „pojaviće“ se na tekućem računu vaše firme. Njime možete slobodno raspolagati, u okviru obavljanja delatnosti.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *