Storno PDV računa

Povremene greške u poslovanju su uobičajene, a postupci njihove ispravke uglavnom su predviđeni zakonom ili utemeljeni u poslovnoj praksi. Međutim, postoje i izuzeci od ovog pravila, a jedno od njih je i ispravka pogrešno izdatog PDV računa. Naime, privredna društva...

Prodaja robe ispod nabavne cene

Često se postavlja pitanje da li trgovac sme da proda robu po ceni koja je niža od nabavne. Naime, loše stanje na tržištu ili neke karakteristike robe ponekad primoravaju trgovca da izvrši prodaju sa gubitkom. Trgovcu se više isplati da povrati barem deo uloženog...

Popusti u trgovini na veliko

Cilj poslovanja svakog privrednog društva, pa i trgovačkog, je ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata. Da bi pospešili poslovanje, trgovci odobravaju razne vrste prodajnih podsticaja svojim kupcima. Pravo na organizovanje akcija, raspodaja, nagradnih igara i...

Ulazak u sistem PDV-a

Prema Zakonu o PDV-u obveznici poreza na dodatu vrednost su oni koji vrše promet (prodaju) dobra i usluge uz naknadu u okviru obavljanja delatnosti. Izuzetak su mali privrednici, kojima Zakon o PDV-u dozvoljava da izaberu da li će biti u sistemu PDV-a ili van njega....

PDV račun

Obveznik PDV-a je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga. Smatra se da je promet nastao danom otpreme dobara koja su predmet prometa ili poslednjim danom pružanja usluge koja je predmet prometa. U slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih...