Kako knjigovođa može da vam pomogne ako ste paušalno oporezovani?

od strane | nov 19, 2019 | Uncategorized | 2 Komentari

Ukoliko poslujete kao preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod, prema rešenju Poreske uprave, niste dužni da vodite poslovne knjige u širem smislu, pa samim tim ni da angažujete knjigovođu. Ipak, mnogi paušalci se odlučuju da zatraže podršku od knjigovodstvene agencije. U nastavku pričamo o tome šta knjigovođa može da učini za preduzetnika paušalca.

KPO knjiga

Paušalno oporezovani preduzetnici nisu obavezni da vode poslovne knjige, osim knjige o ostvarenom prometu na obrascu KPO.

KPO knjiga je ustvari tabela u koju se beleže svi izdati računi tokom jedne kalendarske godine.

Naime, za svaku pruženu uslugu ili prodati proizvod (paušalci ne mogu da se bave prodajom robe – trgovinom, kao prodajom dobara u istom onom obliku u kojem su ta dobra nabavili, ali mogu da vrše prodaju sopstvenih proizvoda) izdaje se račun. Računi se beleže u odgovarajućim kolonama. Devizne račune neophodno je izraziti u dinarima, primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije na dan izdavanja računa.

Ukoliko želite, vođenje KPO knjige možete prepustiti svom knjigovođi. Da bi knjigovođa mogao da vodi KPO knjigu, potrebno je da mu redovno dostavljate račune koje ste izdali vašim kupcima/klijentima.
Nakon unosa podataka, knjigovođa će vam mailom dostaviti KPO knjigu u PDF formatu. Knjigu možete čuvati u digitalnoj formi. Možete je po potrebi odštampati i potpisati svojeručno, na predviđenom mestu ispod tabele.

KPO knjiga služi pre svega radi kontrole ostvarenog prometa tokom jedne kalendarske godine. Za preduzetnike paušalce koji žele da zadrže svoj status i u narednoj godini, promet ne treba da pređe 6 miliona. Zbog toga treba redovno da pratite zbir u KPO knjizi. Ako angažujete knjigovođu, on će o ovome voditi računa za vas.

Poreska prijava PPDG-1R

Preduzetnici paušalci dužni su da predaju poresku prijavu PPDG-1R u određenim situacijama. Više o tome možete pročitati ovde.

Ukoliko angažujete knjigovođu, on će za vas podneti pomenute prijave kada za tim postoji potreba. Da bi mogao da obavi ovaj zadatak, knjigovođa mora biti upoznat sa situacijama koje se dešavaju u vašem poslovanju. Zbog toga, redovno informišite knjigovođu o promenama koje planirate – zapošljavanju novih radnika, promenu sedišta firme, stavljanje firme u mirovanje ili njenu ponovnu aktivaciju, promenu delatnosti i slično.

Poreska prijava podnosi se elektronski, preko portala ePorezi, pa je neophodno da vašeg knjigovođu ovlastite za upotrebu ovih servisa.

 

Poreski monitoring

Preduzetnik paušalac dužan je da svakog meseca izmiri obaveze za porez i doprinose po poreskom rešenju.

Vaš knjigovođa može da:

 • vam pomogne da popunite nalog za prenos poreza i doprinosa,
 • isprati da li ste na vreme i uredno izmirili obaveze, kao i da
 • vam pomogne da rešite evenutalne probleme nastale pogrešnim ili zakasnelim uplatama poreza i doprinosa po rešenju.

Savetovanje

Knjigovođa može da pomogne, naročito na početku poslovanja, brojnim savetima.

 • Koju šifru plaćanja da upišem kada plaćam račun za struju?
 • Da li smem da podignem novac sa svog poslovnog računa?
 • Da li treba da sačuvam račun za računar koji sam kupio preko firme?
 • Da li dugujem nešto za poreze i doprinose?
 • Šta se menja u mom poslovanju ako se zaposlenim u nekoj drugoj firmi? Da li mogu da nastavim da budem preduzetnik dok radim na drugom mestu?

Ovo su samo neka od pitanja na koja odgovor može da vam pruži vaš knjigovođa.

Ukoliko ste zaniteresovani za paket koji obuhvata sve gore pobrojane usluge, budite slobodni da nas kontaktirate. Kontakt podatke možete pronaći ovde.

2 Komentari

 1. Biljana Bosancic

  Da,zelim.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Da li ste želeli da se prijavite na mailing listu? Vaš tekst je završio u formi za komentar 🙂

   Pozdrav!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *