U cilju olakšanja komunikacije sa državnom upravom i uštede u vremenu i troškovima, elektronsko poslovanje uvedeno je u određene sfere rada pre više od godinu dana.

Najveći obim i efekte ovog procesa imaju predaja finansijskih izveštaja i poreskih prijava za pravna lica, koji se obavezno predaju elektronski korišćenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Od 2015. godine, prvi put, i predaja finansijskih izveštaja podrazumeva njihovo potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Više o tome možete pročitati ovde. U ovom članku bavimo se samim elektronskim potpisom, medijima na kojima se može pohraniti i postupkom njegove nabavke.

Kvalifikovani elektronski potpis je skup šifrovanih podataka koji u elektronskoj razmeni podataka zamenjuje potpis neke osobe. Elektronski potpis ne predstavlja skenirani potpis te osobe, već skup šifriranih podataka, koji korisniku nije vidljiv tokom korišćenja.

Potpisivanje dokumenata elektronskim potpisom najsličnije je, sa korisničke strane, potpisivanju naloga za plaćanje u elektronskom bankarstvu. Prilikom predaje dokumenta kroz namenske programe za ovu svrhu, sam program zahteva od korisnika da ubaci odgovarajući nosač elektronskog potpisa u čitač i da unese sigurnosnu šifru (PIN kod). Nakon provere isravnosti šifre, program potpisuje dokument, i vrši njegovu predaju. Korisnik vidi samo potvrdu da je dokument potpisan i predat.

Kvalifikovani elektronski potpis može biti pohranjen na pametnoj (čipovanoj kartici), disku, USB stiku. Nosač kvalifikovanog potpisa može biti čipovana lična karta izdata od strane MUP Srbije.

Osim u MUP-u, kvalifikovani elektronski potpis možete nabaviti u sertifikovanim kućama za izdavanje elektronskog potpisa, a to su Pošta Srbije, Privredna komora Srbije i Halcom.

Na sajtu svake od ovih kuća nalaze se uputstva o vađenju elektronskog potpisa, uslovima nabavke i različitim opcijama koje možete izabrati.

Potrebno je najčešće predati zahtev i potpisati ugovor sa sertifikacionim telom.

Ukoliko imate čipovanu ličnu kartu, ona može biti nosač Vašeg elektronskog potpisa. Potrebno je da proceduru „ubacivanja“ podataka o elektronskom potpisu obavite u MUP-u, a ova usluga je besplatna.

Kvalifikovani elektronski potpis vezuje se za matični broj građana, JMBG. Ovo može biti problem za strance koji žele da obezbede kvalifikovani elektronski potpis, jer nemaju JMBG. Pojedine sertifikacione kuće u ponudi imaju i elektronske sertifikate za strane državljane. Sertifikaciono telo Pošte počelo je od 24.2.2015. godine da izdaje elektronske sertifikate bez JMBG-a, radi prevazilaženja ovog problema.

Podsećamo sve korisnike da je rok za predaju finansijskih izveštaja za statističke potrebe, 31.03.2015. godine, prvi momenat kada će svakom direktoru malog, srednjeg i velikog preduzeća trebati kvalifikovani elektronski potpis kako bi izveštaji bili predati. Direktori mikro pravnih lica i preduzetnika mogu još ove godine da predaju ručno potpisane izveštaje u papirnoj formi.

Finansijske izveštaje obavezno potpisuje preduzetnik i zakonski zastupnik (direktor) lično. Nije moguće ovlastiti drugo lice da svojim elektronskim potpisom potpiše finansijske izveštaje (bilanse, završni račun).