Novim Zakonom o računovodstvu, koji je u primeni od 2014. godine, uvedena je Izjava o neaktivnosti za pravna lica koja tokom godine nisu imala poslovne promene niti u knjigama imaju podatke o imovini i obavezama (kako se u praksi često kaže imaju prazne bilanse).

Pravno lice neće moći da preda prazan završni račun – da kroz aplikaciju APR svim stavkama bilansa dodeli vrednost nula.

Izjavu o neaktivnost potpisuje isključivo zakonski zastupnik. Njenom predajom, smatra se da je firma ispunila obavezu dostavljanja i statističkih i redovnih finansijskih izveštaja.

Nakon predate Izjave o neaktivnosti, pravno lice ne može naknadno da dostavi popunjene bilanse.

Sva lica koja dostave Izjavu o neaktivnosti smatraju se mikro pravnim licima za narednu poslovnu godinu.

Izjava o neaktivnosti predaje se elektronski, kroz poseban sistem Agencije za privredne registre, u istom roku koji je propisan za predaju finansijskih izveštaja.

Obrazac izjave možete preuzeti ovde:

Primer izjave o neaktivnosti