Porez i socijalni doprinosi za direktora firme koji nije u radnom odnosu

od strane | mar 20, 2015 | Osnivanje privrednih društava, Privredna društva, Racunovodstvo, Radni odnosi | 47 Komentari

Poslove zastupanja i rukovođenja firmom direktor može da obavlja na dva načina:

 • iz radnog odnosa (kada se zaključuje ugovor o radu), i
 • van radnog odnosa (kada odgovarajući organ, najčešće skupština društva zaključuje sa direktorom ugovor o pravima i obavezama tkz menadžerski ugovor).

 

Na rad direktora u radnom odnosu obračunavaju se socijalni doprinosi u istom obimu i na isti način kao i na zarade drugih zaposlenih. Direktor koji je u radnom odnosu ostvaruje sva prava kao i drugi zaposleni (pravo na naknadu za dolazak na posao, dnevnice za službena putovanja, i sl.) i za ove naknade troškova mogu se koristiti poreska oslobođenja propisana zakonom, kao i za sve druge zaposlene.

Dileme se javljaju kada direktor obavlja rad na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama koji sklapa sa firmom, a ne na osnovu ugovora o radu. U ovom slučaju, direktor ne zasniva radni odnos.

Direktor koji obavlja rad van radnog odnosa ima pravo na naknadu, koja se po najnovijim izmenama zakona tretira kao drugi prihod i na taj način se i oporezuje (20% na bruto osnovicu uz priznavanje normiranih troškova po istoj stopi).

Na naknadu direktora obračunavaju se i socijalni doprinosi i to:

 • doprinos za PIO, u svakom slučaju, po stopi od 26% i
 • doprinos za zdravstveno osiguranje, samo u slučaju kada direktor nije već osiguran po nekom drugom osnovu (po osnovu radnog odnosa kod drugog poslodavca, po osnovu samostalne delatnosti – preduzetnik, po osnovu prava iz penzije i slično), po stopi od 10,3%.

 

Ugovorom se može predvideti i nadoknada troškova u vezi sa radom. Međutim, kako direktor nije u radnom odnosu, naknada troškova ne izuzima se od oporezivanja, već ulazi u osnovicu poreza na druge prihode i osnovicu doprinosa.

Ugovor koji sklapa direktor sa poslovdavcem mora da sadrži iznos naknade za rad direktora, a direktor može da se odrekne ove zarade, tj da pristane da mu se naknada ne isplaćuje. Tada se u ugovor unosi ova odredba.

U slučaju da se direktor odrekao naknade za rad i naknade troškova nastalih u vezi sa radom, odnosno, kada se direktoru ne vrše nikakave isplate u vezi sa radom, tada ne postoji ni obaveza obračuna poreza i doprionosa za rad direktora, obzirom da je osnovica poreza i doprinosa jednaka nuli.

Naime, zakon ne zabranjuje odricanje od naknade niti propisuje obavezu plaćanja poreza u ovom slučaju. Međutim, u praksi mogu nastati određeni problem.

Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju ocenjuje da li se radi o verno prikazanoj situaciji, ili se direktor samo formalno odriče naknade koju de fakto prima u gotovini, i na taj način se izbegava plaćanje poreza.

Na primer, kada funkciju direktora obavlja lice u rodbinskoj i prijateljskoj vezi sa osnivačima može se razumeti rad bez naknade.

Ovo pitanje u praksi ostaje izvor neizvesnosti i treba mu pristupiti sa pažnjom.

Ugovorom se može urediti i takva situacija da direktor ne prima naknadu za rad, ali prima naknadu troškova u vezi sa radom. Praktično, direktor nema „zaradu“, ali mu poslodavac nadoknađuje troškove dolaska i odlaska sa posla, ili troškove službenog putovanja. U tom slučaju, na naknadu troškova plaćaju se porez na druge prihode i socijalni doprinosu, jer se ovi troškovi poreski tretiraju isto kao i naknada za rad direktora.

Više detalja o prijavi direktora na obavezno socijalno osiguranje, obračunu i plaćanju socijalnih doprinosa treba da Vam obezbedi Vaš knjigovođa.

Pročitajte još na koji način se obračunavaju socijalni doprinosi za osnivača firme koji nije u radnom odnosu.

47 Komentari

 1. Ljiljana Djukanović

  Ako mi vi ne pomognete niko neće,jer niko nezna da mi kaže na koji uplatni račun da uplatim PiO za osnivača koji je penzioner,/nema zaradu/ a upisan je u APR-u kao zakonski zastupnik i direktor,znam da ovim novim izmenama treba da plati 24% Pio na najnižu osnovicu doprinosa /trenutno 20.090,00 /i da dostavi PP OD-O ,u poreskoj upravi smatraju da treba uplatiti na 840-721314843-81 /PiO osnivač, ali to račun za osnivače koji su u radnom odnosu u svom preduzeću, a ovaj to nije ,on je osiguran po osnovu penzije.
  Hvala mnogo

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Prema informacijama koje mi imamo, uplatni račun za osnivače van radnog odnosa za doprinos PIO na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa je 840-721313843-74.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 2. Ljubisa Nikolovski

  Poštovani,

  Zanima me da li kao osnivac (iz radnog odnosa u drugoj firmi) jednoclanog doo mogu sebe angazovati ugovorom o međusobnim pravima i obavezama tj izbeci placanje poreza i doprinosa odricanjem od zarade?
  Kolike bi u ovom slucaju bile prosecne mesecne finansijske obaveze prema državi? Da li su u tom pogledu manje obaveze prema državi od preduzetnicke radnje sa minimalnim pausalnim porezom i dr. nametima?
  Unapred hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Prema našem mišljenju, možete obavljati funkciju direktora kao osnivač i bez sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama, jer ste osnivač firme, i možete u njoj van radnog odnosa obavljati poslove upravljanja i predstavljanja.

   Pogledajte naš tekst na temu socijalnih doprinosa o osnivačima.

   Kao zaposleni, Vi ste osigurani po drugom osnovu, te u Vašoj firmi gde biste kao osnivač van radnog odnosa radili van radnog odnosa obavezni ste da plaćate samo PIO doprinos na minimalnu osnovicu socijalnih doprinosa, što iznosi nešto manje od 6.000 dinara trenutno.

   Kao paušalno oporezovani preduzetnik plaćali biste porez i PIO doprinos po rešenju Poreske uprave, a to bi gotovo sigurno bilo više od prethodno navedenog iznosa PIO doprinosa za osnivača.

   Ukoliko tek osnivate Vaše društvo, pozivam Vas da nas kontaktirate, jer imamo vrlo povoljne ponude za vođenje knjigovodstva za novoosnovana društva, a samo osnivanje društva za naše buduće klijente obavljamo besplatno.

   Odgovori
   • Aleksandar Petrović

    Poštovani,

    Zaposlen sam kao direktor u privrednom društvo, čiji sam i osnivač, i gde uplaćujem sve doprinose.

    Kada bi osnivao još jedno privredno društvo, gde bi bio direktor koji nije zasnovao radni odnos, koliki bi bili doprinosi, kada bi primao naknadu za svoj rad kao direktor u tom novoosnovanom privrednom društvu?

    Da li je moguće u novoosnovanom privrednom društvu primati nadoknadu koja je veća nego zarada u privrednom društvu u kom sam u radnom odnosu.
    Napisali ste – citiram: „Kao zaposleni, Vi ste osigurani po drugom osnovu, te u Vašoj firmi gde biste kao osnivač van radnog odnosa radili van radnog odnosa obavezni ste da plaćate samo PIO doprinos na minimalnu osnovicu socijalnih doprinosa, što iznosi nešto manje od 6.000 dinara trenutno.“

    Razumeo sam da se plaća oko 6.000 dinara ukoliko ne primam naknadu… ali, koliko bi plaćao doprinose, kada bi u tom novom privrednom društvu primao npr. 100.000 dinara – po ugovoru.

    Hvala

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovani,

     Odgovor na vaše pitanje nalazi se u tekstu, gde je pobrojano šta se plaća na naknadu direktora koji radi po osnovu menadžerskog ugovora (van radnog odnosa).

     Ne postoji prepreka da ugovorite iznos naknade koji god želite, to je stvar saglasnosti ugovornih strana.

     Odgovori
    • Arso

     Postovana,
     Vec dve godine ne radim preko moje firme. Sve to vreme nisam uplacivao doprinose i ostalo sto treba. Jesam li u obavezi da uplatim. Firmu jos nisam ugasio ali preko nje nisam nista radio. PDV ne dugujem.

     Odgovori
     • Marija Đorđić

      Poštovani,

      U načelu, to što niste imali promet preko firme ne znači automatski da ne dugujete za porez i doprinose za taj period. Konkretne obaveze zavise od pravne forme, načina oporezivanja, vašeg statusa i slično.

      Srdačan pozdrav!

   • Tomazi

    Postovani:
    Zaposlen sam u D.o.o. Pre mesec dana sam otvorio agenciju za konsalting i usluge, gde se vodim kao osnivac i direktor. Zanima me tacan iznos obaveza koje treba da uplacujem svaki mesec, i da li su te obaveze iste svakog meseca ili ti iznosi variraju. Molim vas da mi navedete i racune na koje treba da uplatim sve te takse. Vise puta sam bio u poreskoj upravi i socijalnom i uvek dobijem razlicite odgovore i iznose.
    Unapred hvala

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovani,

     Pretpostavljam da ste vi osnivač u privrednom društvu. Pominjete agenciju, ali pravno takav oblik ne postoji.

     Treba obračunati obavezu, predati prijavu i izvršiti uplatu pravilno. Iznosi variraju, a pored toga, kao što sigurno znate vrlo često se promene neki drugi elementi obračuna. Treba sve to da pratite.

     Ako hoćete sami to da radite, u tom slučaju treba da od 1. do 15 u mesecu potražite važeću minimalnu osnovicu doprinosa za prethodni mesec. Možete je naći na internetu. Na ovu osnovicu plaćate PIO doprinos od 26%. Izračunate ga prostim množenjem osnovice i 26%. Zatim treba da predate elektronsku PP ODO prijavu, i da nakon predaje platite obavezu prema elementima naloga za plaćanje koji ćete dobiti na portalu Poreske uprave.

     Iznos osnovice menja se svaka tri meseca, pa samim tim i iznos doprinosa.

     Zašto jednostavno ne angažujete knjigovođu?

     Srdačan pozdrav!

     Odgovori
 3. Nevena

  Postovani,
  u firmi se vodi kao zastupnik lice koje nije osnivac.
  Pritom, nije u radnom odnosu u firmi vec je u radnom odnosu u drugoj.
  Da li se i za njega placaju obaveze pio ili ne?
  Da li je neophodan neki ugovor u kome se naglasava da ne prima zaradu vec mu se samo nadoknadjuju troskovi prevoza ili nekih drugih trodkova?

  Odgovori
 4. MILAN POPOV

  Vlasnik sam,osnivac i direktor u firmi Doo.Nema drugih zaposlenih.Trebao bih da idem u penziju 28 ovog meseca.Hteo bih i dalje da firmi radi.Kako sam cuo u PIO fondu,Moram da donesem ODLUKU o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju i da imenujem drugo lice za direktora .Da li mogu da imenujem opet sebe kao direktora na osnovu menandzerskog ugovora.U PIO fondu mi kazu da ne mogu sebe da imenujem dok traje proces odlaska u penziju.To mora da bude neko drugo lice dok se ne zavrsi proces odlaska u penziju.Da li je to tamno?
  Pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Upravo smo predali M4 obrazac radi upisa staža osiguranja za osnivača koji je ujedno i direktor svog privrednog društva, a koji nastavlja radni odnos i nakon datuma od kojeg očekuje rešenje za starosnu penziju.

   Nije nam tražen prekid radnog odnosa.

   Nisam čula za slučaj kao vaš, što ne znači da službenici Fonda traže to bez osnova. Zamolite ih za objašnjenje.

   Odgovori
 5. Vladimir Petrović

  Poštovani/a,

  Posedujem preduzeće čiji sam osnivač, jedini član i jedini zaposleni, kao direktor. Imam potrebu da se zaposlim u drugoj firmi i da tamo budem regularno prijavljen, a ujedno ne želim da gasim preduzeće.

  Po logici stvari, hteo sam, pošto preduzeće mora da ima bar jednog prijavljenog radnika, da prijavim jednog radnika, a da se ja odjavim sa osiguranja i ostanem vlasnik i direktor, ali van radnog odnosa.

  Međutim, knjigovođa mi je rekla da je to pokušala da uradi i da su joj u Fondu rekli da to tako ne može, već da moram da predam 100% udela firme drugom licu, prijavim njega kao direktora i tek tada se odjavim sa svoje direktorske pozicije.

  Ubeđen sam da ovo nije u redu, pa tražim savet od Vas, kako da postupim? Imam još malo vremena da izvršim prijavu na novom poslu, a ne deluje mi opravdano da, prvo pravim toliki trošak na takse oko prepisivanja firme na nekog drugog, a drugo da uopšte moram da poklanjam firmu nekom drugom, samo da bih se odjavio sa direktorske pozicije.

  Molim Vas za odgovor i hvala Vam unapred.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ne postoji zakonska odredba po kojoj morate da imate zaposlenog radnika, možete u svojoj firmi ostati osnivač i direktor van radnog odnosa. Ova obaveza može postojati samo za pojedine delatnosti.

   U PIO Fondu odjavljujete se iz radnog odnosa a prijavljujete kao osnivač koji obavlja rad van radnog odnosa i plaćate doprinose barem na minimalnu osnovicu.

   U drugoj firmi regularno zasnivate radni odnos, a u svojoj firmi od tog trenutka plaćate samo PIO doprinos (ukoliko se po osnovu radnog odnosa izmiruje zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti).

   Nadam se da ste me razumeli.

   Srdačan pozdrav

   Odgovori
   • Milorad Savić

    Raskinuo sam radni odnos u jednočlanom doo gde sam osnivač,direktor i zakonski zastupnik,moram li da imenujem drugog direktora,zakonskog zastupnika ili obe funkcije da bih otišao u penziju?
    Hvala

    Odgovori
    • Marija Đorđić

     Poštovani,

     Koliko je nama poznato, to što ste osnivač i zakonski zastupnik privrednog društva nije prepreka da ostvarite pravo na starosnu penziju. Detaljnije se o tome možete raspitati kod Fonda PIO.

     Svako dobro!

     Odgovori
 6. Smilja

  Imam slucaj Predsednika mesne zajednice kao izabrano lice,nezaposlen, zakoniti zastupnik po Statutu, budzetski smo korisnici. Obracunavana mu je naknada zarade kao licu van radnog odnosa, po stopi 1,81…., uredno placan porez, PIO doprinos i socijlni doprinos. Predavana OD OPJ 6 obrazac u poresku do objedinjene naplate i M-UN obrazac u Fond PIO. Pune tri godine. Sad traze od mene da sve prepravim kao da je on bio zaposlen i da predam ispravljene elktronske prijave sa sifrom 01 101000 umesto 05 602000 i M 4 obrazac u PIO za godine 2013 2014 i 2015.

  Odgovori
 7. Miloš

  Imam gotovo istu situaciju kao gospodin Vladimir Petrović koji je pisao par komentara pre mene.

  Tačnije, vlasnik sam i direktor firme (DOO) u kojoj je pored mene zaposlena jedino još jedna devojka, koja je trenutno na porodiljskom.

  Uskoro bi trebalo da se zaposlim u drugoj firmi, gde bi trebalo da budem regularno prijavljen.

  U svojoj firmi bi se odjavio sa osiguranja, i želeo bih da ostanem vlasnik i direktor. Ukoliko to uradim, da li je neophodno da zaposlim još nekoga, pošto bi firma nastavila sa radom regularno kao do sada, ili to nije neophodno? I da li bi onda u svojoj firmi plaćao samo onaj deo za PIO, ili kao i do sada? I ako moram da zaposlim novog radnika, da li postoji neka mogućnost da za sebe ne uplaćujem ništa?

  Hvala unapred na odgovoru.

  Srdačan pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Postovani Milose,

   Ukoliko u privrednom drustvu ciji ste osnivac budete direktor, a istovremeno budete zaposleni kod drugog poslodavca, privredno drustvo koje ste osnovali druzno je da za vas placa PIO doprinos svakog meseca, dok ce vas poslodavac biti duzan da obracuna i plati sva tri doprinosa za socijalno osiguranje po osnovu vaseg rada u radnom odnosu.

   Ne postoji zakonska obaveza zaposljavanja lica u privrednom drustvu. Ipak, ukoliko privredno drustvo posluje, neko mora obavljati rad, u radnom odnosu ili van njega.

   Srdacan pozdrav!

   Odgovori
   • Miloš

    Poštovana Marija,

    Hvala puno na odgovoru 🙂 Ako sam dobro razumeo, ukoliko bi firma nastavila sa poslovanjem, tj. ostvarivanjem prometa, ne bih morao nikoga da prijavljujem što se tiče zakona?

    Mislim, fizički bih ja obavljao taj deo posla (nakon posla u drugoj firmi), ukoliko ne postoji obaveza zapošljavanja novog radnika.

    Hvala unapred na odgovoru.

    Srdačan pozdrav

    Odgovori
 8. Marko

  Pokusavam vec nekoliko dana da dodjem do odgovora. 2011 sam osnovao DOO, i kao direktor sam jedini zaposleni. 2012 sam odustao od svega. Od tada knjigovodja nista nije prijavljivao niti je firma imala zaradu. Interesuje me da li sam ja danas nesto duzan da platim? Samodoprinose, poreze, kazne..? Knjigovodja mi je jos 2012 rekao da ce se firma sama ugasiti ako ne posluje posle 3 godine, medjutim proverio sam pre neki dan i firma je i dalje aktivna. Da li to znaci da treba da platim samodiprinose za 6 godina iako firma nije zaradila ni jedan dinar?
  Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Marko,

   Ukoliko ste u radnom odnosu, dužni ste da izmirite porez i doprinose za svaki mesec do današnjeg dana. Ukoliko niste u radnom odnosu, kao osnivač koji obavlja funkciju direktora, dužni ste da obračunate i platite doprinose za obavezno socijalno osiguranje na minimalnu osnovicu za sve mesece do sada. Takođe očekujte poziv na sud zbog nepredavanja završnog računa za sve godine za koje niste u roku predali redovan godišnji finansijski izveštaj ili izjavu o neaktivnosti. Možete biti kažnjeni i i zbog nepodnošenja poreske prijave poreza na dobit.

   Društvo ograničene odgovornosti pretaje da postoji likvidacijom ili stećajem, koji treba da pokrenete. To što niste imali prihoda ne oslobađa vas obaveze da izmrujete poreze i predajete poreske prijave i bilanse.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 9. Bojana Čonka

  Poštovani,
  molim za informaciju oko osnovice za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osnivača – direktora preduzeća.
  Iz PIO fonda smo dobili obaveštenje da su za 2000, 2001, 2003. i 2004. godinu umanjili staž osiguranja srazmerno visini osnovice na osnovu koje je uplaćen doprinos za PIO jer je uplaćen iznos ispod IV stepena stručne spreme. Osnivač preduzeća, koji obavlja i funkciju direktora preduzeća po osnovu ugovora o radu ima III stepen stručne spreme, međutim u PIO fondu dalje objašnjavaju da je po Zakonu za direktora preduzeća obaveza uplaćivati doprinos za IV stepen stručne spreme, i da je u obavezi da uplati razliku do punog staža.
  Molim pojašnjenje da li je zaista po Zakonu o PIO obaveza da se za direktora preduzeća uplaćuju doprinosi za IV stepen ss, iako direktor ima III stepen ss.

  Unapred hvala!

  Odgovori
 10. Budimir

  U kom roku of odlaska direktora I vlasnika-osnivaca u penziju Mora da se imenuje VD director I izvsi promenad u APR-u

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Savetujem da se po ovom pitanju konsultujete sa pravnikom.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 11. Aleksandar

  Postovani,

  Trenutno sam zaposlen u porodicnoj firmi, a od skoro sam poceo da obavljam funkciju direktora u drugoj firmi ciji je osnivac stranac. Funkciju direktora obavljam bez naknade dok ne razradimo posao, i to cinim na dobrovoljnoj bazi jer je osnivac (stranac), blizak prijatelj. Interesuje me da li sam obavezan da placam bilo kakvu naknadu (poreze i doprinose) za poziciju direktora, obzirom da nemam nikakvu novcanu naknadu za taj rad?

  Unapred Vam hvala na odgovoru.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Odgovor je u tekstu:

   Ugovor koji sklapa direktor sa poslovdavcem mora da sadrži iznos naknade za rad direktora, a direktor može da se odrekne ove zarade, tj da pristane da mu se naknada ne isplaćuje. Tada se u ugovor unosi ova odredba.

   U slučaju da se direktor odrekao naknade za rad i naknade troškova nastalih u vezi sa radom, odnosno, kada se direktoru ne vrše nikakave isplate u vezi sa radom, tada ne postoji ni obaveza obračuna poreza i doprionosa za rad direktora, obzirom da je osnovica poreza i doprinosa jednaka nuli.

   Naime, zakon ne zabranjuje odricanje od naknade niti propisuje obavezu plaćanja poreza u ovom slučaju. Međutim, u praksi mogu nastati određeni problem.

   Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju ocenjuje da li se radi o verno prikazanoj situaciji, ili se direktor samo formalno odriče naknade koju de fakto prima u gotovini, i na taj način se izbegava plaćanje poreza.

   Na primer, kada funkciju direktora obavlja lice u rodbinskoj i prijateljskoj vezi sa osnivačima može se razumeti rad bez naknade.

   Ovo pitanje u praksi ostaje izvor neizvesnosti i treba mu pristupiti sa pažnjom.

   Odgovori
 12. mikić miloš

  Poštovani, molim vas za pomoć. Vrlo je specifično. Radi se o jednočlanom preduzeću doo koja je imala vlasnika-osnivača koji je inače bio penzioner i jednog zaposlenog koji je bio direktor-zakonski zastupnik. Vlasnik je otac a direktor je ćerka. Vlasnik-otac je preminuo krajem 2013. a dve godine ranije je odjavio direktora-ćerku iz firme. Međutim nije je izbrisao iz APR-a tako da se ćerka do danas vodi kao dir i zak.zastupnik u APR-u bez obzira što je odjavljena iz firme. Firma je ušla u zaostavštinu pok vlasnika, ali ostavina nije sprovedena do danas i firma još uvek nema pravnog sledbenika. Sredinom 2015.g jedno lice je tužilo firmu za dug pozivajući se na podatke iz apr-a da je ista aktivna i ima zak zastupnika. Ćerka-direktor se nije pojavila na sudu, doneta je presuda zbog propuštanja i ista je postala izvršna. Ako je direktor nakon odjavljivanja iz firme imao tzv menadžerski ugovor za zastupanje bez ikakve naknade, da li taj ugovor važi i nakon smrti vlasnika dok firma još uvek nema pravnog sledbenika i da li takav ugovor mora biti prijavljen nekoj nadl službi?
  Unapred zahvaljujem.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Miloše,

   Ovo su pitanja za pravnika, i nažalost, ne mogu da vam pomognem.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 13. Tatjana Carević

  Poštovani,
  zaposlena sam na neodređeno vreme u doo 16 godina na poslovima administrativnog radnika, po ugovoru o radu. Od 2013. u APR-u sam registrovana kao direktor i ovlašteno lice, imam jedina pravo potpisa i elektronski sertifikat. 2013. sačinjen je ugovor sa upravnim odborom o mojoj funkciji direktora bez naknade, paralelno obavljam poslove administracije kako je definisano moje radno mesto.
  Pošto je firma pred gašenjem, pitanje je: da li mogu da se prijavim na biro uz nadoknadu koja mi sleduje posle otkaza i 27 godina staža, u svojstvu onoga što piše u ugovoru o radu, a nastavim da obavljam poslove ovlaštenog lica, bez naknade kako je i do sada bilo, kako bi se sprovele sve potrebne radnje za zatvaranje. Dvoje redovno zaposlenih, nedavno su dobili otkaz, ostala sam samo ja.
  Hvala unapred!

  Odgovori
 14. Dusanka

  Postovani,

  Zelim da otvorim doo, dakle bicu u svojstvu osnivaca i jedinog clana. U isto vreme sam stalno zaposlena na drugom mestu. Za direktora bih imenovala svoju majku koja je inace penzioner. Direktor (moja majka) bi bila jedini zaposleni u doo.
  1. Da li sa majkom sklapam ugovor o radu, ili menadzerski ugovor, u kome se ona odrice svoje zarade da ne bih placala poreze i doprinose za nju?
  2. U slucaju da je moja majka, tj. direktor jedini zaposleni koji se u ugovoru odrekao svoje zarade, da li placam za sebe neke doprinose, buduci da sam zaposlena na drugom radnom mestu, a ovde sam samo osnivac i clan drustva van radnog odnosa?

  Unapred hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Ukoliko sa majkom zasnujete radni odnos potpisivanjem ugovora o radu, majka se ne može odreći zarade. Ukoliko potpišete tkz menadžerski ugovor, majka se može odreći naknade za rad direktora. To je vaš izbor (a iz njega proističu posledice – isplata zarade ili naknade i način oporezivanja).

   Ukoliko vi kao osnivač niste i zastupnik, odnosno ne obavljate rad u privrednom društvu van radnog odnosa u smislu rukovođenja firmom, firma nije dužna da za vas plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 15. Viktorija

  Poštovani,
  Zaposlena sam u d.o.o. firmi kod supruga-koji je osnivač i direktor.Firma radi već šestu godinu.Nijedno od nas ne prima mesečnu naknadu/ja imam ugovor o radu i oboje smo prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje/te plaćamo minimalni zakonski iznos poreza i doprinosa,po savetu knjigovođe.Od nedavno,poboljšala se fin.situacija u firmi,pa je zaposleno još 3 radnika, ugovor i prijava su im uredni i ugovorena je mesečna naknada koja se redovno/mesečno isplaćuje na TR svakog zaposlenog kao i uredno plaćeni porezi i doprinosi. Sada bi suprug da i nama uplaćuje mesečnu naknadu,pa je moje pitanje da li treba da napravimo samo odluku firme o tome ili treba aneks ugovora/kako to da uradimo za mene,a kako za supruga/i po kom osnovu,kako bi sve bilo u skladu sa zakonom? Unapred hvala i srdačan pozdrav,Viktorija

  Odgovori
 16. Ivan

  Poštovani,

  U organizaciji civilnog drustva sam angazovan na poziciji izvrsnog direktora (ovlasceno lice za zastupanje) na koju me je imenovao upravni odbor. Da li nuzno moram da zasnivam radni odnos ili postoji mogucnost da zaradu primam preko svoje preduzetnicke agencije (koja je registrovana za pruzanje konsultantskih usluga)?

  Srdacno,

  Ivan

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Za ovo pitanje potrebno je da se obratite pravniku, koji vam može pomoći u izboru načina angažovanja i uređivanju međusobnih prava i obaveza.

   Pozdrav!

   Odgovori
 17. Vesna Nikolić

  Poštovana Marija,
  Osnivač sam, zakonski zastupnik i direktor doo za pružanje usliga, koje nema nikog drugog zaposlenog, U radnom odnosu sam u drugom preduzeću. Plaćam svaki meseca doprinose za PIO i isplaćujem sebi na račun minimalnih 20.000.
  Nemam nikakav ugovor sa doo. Posedujem licencu pomoću koje obavljam usluge za doo. Klijenti zahtevaju dokaz da doo ima lice sa ugovorom o radu ili angažovano po bilo kom osnovu u skladu sa zakonom o radu. Da li mogu napraviti menadzerski ugovor i navesti da kao direktor osim zastupanja obavljam i određene konkretne poslove, vršim konsultantske usluge i kako da definišem svoju zaradu, da li je to tih 20.000 din. koje već sebi kao osnivaču i zakonskom zastupniku isplaćujem ili u tom menadzerskom ugovoru može stajati bez nadoknade?
  Hvala Vam unapred na odgovoru.
  Vesna

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Vesna,

   Iz vašeg pitanja mi nije jasno po kom osnovu isplaćujete sebi 20.000 dinara. Kao osnivač koji plaća doprinose na minimalnu osnovicu jer nije zasnovao radni odnos, nemate prava na isplate.

   Molim vas, pojasnite.

   Pozdrav!

   Odgovori
 18. Nebojsa

  direktor sam i jedini zaposleni firme d.o.o. ciji je osnivac i vlasnik stranac. Stekao sam pravo na starosnu penziju. U saglasnosti sa vlasnikom/osnivacem nastavicu da i dalje radim na istom mestu-direktor. Koji je redosled poteza koja Zakon nalaze? resenje o prestanku radnog odnosa-odjava sa osiguranja-Ugovor -ponovna prijava na osiguranje-APr…
  Nephodno prekidati radni odnos?
  Hvala.

  Odgovori
 19. aleksandra

  2012 je osnovana agenija iz oblasti usluga u IT. Samo je otvorena u APRu. Nikada nije radila zbolg licnih okolnosti, niti je izdat nijedan racun. Iz poreske nikada nista nisam dobila, nije otvoren bankovni racun za ganciju i nije podnet poreskoj. U poreskoj je status agencije: privremeno ukinut. Sta ja dugujem poreskoj, i sta treba da uradim ako bih sad htela da krenem sa radom agencije?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana Aleksandra,

   Ako niste podneli zahtev za paušalno oporezivanje, smatra se da ste dužni da vodite poslovne knjige i porez plaćate samooporezivanjem.

   Sa druge strane, to znači da ste bili dužni da:
   vodite poslovne knjige,
   predajete završni račun, čija sadržina zavisi od vrste knjigovodstva za koje ste se opredelili (prosto ili dvojno knjigovodstvo),
   obračunavate i plaćate doprinose barem na minimalnu osnovicu doprinosa svakog meseca,
   podnosite poreske prijave poreza na prihod od samostalne delatnosti.

   Činjenica da niste otvorili tekući račun i niste ostvarili prihode ne oslobađa vas ovih obaveza.

   Da biste rešili svoj status potrebno je da odete u nadležnu filijalu Poreske uprave, prema mestu sedišta preduzetnika, i da se informišete o svojim obavezama, koje morate da ispunite pre likvidacije preduzetnika.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 20. Snjezana

  Postovanje, direktor sam doo preduzeca i jedini zaposleni, koje neradi vise od 5 godina pa samim timi neplaca doprinose za zdrastveno i penziono osiguranje. Ujedno sam i manjinski vlasnik od 10% dok je vecinski vlasnik strani drzavljanin koji nema boravak na teritoriji gdje je registrovano preduzece. Napominjem da preduzece nema drugih dugova.
  Da li postoji mogucnost da napustim ovo preduzece , da bih se zaposlila i mogla ostvariti zdrastveno i penzijsko osiguranje, da vecinskog vlasnika imenujem za direktora postoji neki drugi nacin da to uradim.
  Hvala unaprijed

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Vaše pitanje je pravne prirode, pa je najbolje da se obratite nekom pravniku za pomoć.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 21. Boris Borisovic

  Otvorio sam 2016 godine agenciju za pružanje usluga menadžmenta. Nedavno sam dobio ponudu da budem direktor u XXX doo. Da li moguće da vršim funkciju direktora u XXX doo van radnog odnosa a da naknadu primam preko moje agencije? Ako je moguće kakav je poreski treteman ?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Predlažem da ovo pitanje razmotrite sa pravnikom.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 22. Dragica Pavlovic

  Molim za pomoc preduzetnik je na licnoj zaradi a ujedno direktor i zastupnik doo koja je sifra prihoda kad obracunavamo samo doprinos pio u doo bez isplate zarade na obrascu ppodo

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Šifra za osnivača i direktora, koji je prioritetno osiguran kao preduzetnik je 1 03 120 000.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *