Rokovi plaćanja prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza

od strane | mar 25, 2013 | Platni promet, Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo, Skupstine stanara | 0 Komentara

Fokus novog Zakona o izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama su – rokovi plaćanja.

Zakon razdvaja dva slučaja:

1. plaćanja između javnog sektora i privrednih subjekata, i

2. plaćanja između različitih privrednih subjekata.

Rokovi koje Zakon propisuje su obavezujući.  Ako se ugovorom predvide rokovi duži od Zakonom navedenih, odredbe ugovora se smatraju ništavnim i ne proizvode pravno dejstvo.

Rok plaćanja koji se može ugovoriti između privrednih subjekata ne može biti duži od 60 dana. U slučaju da ugovorom nije propisan rok plaćanja, da ne postoji pisani ugovor ili je ugovoreni rok duži od 60 dana – dužnik je obavezan da bez prethodne opomene izmiri svoju obavezu najkasnije u roku od 60 dana .

Rok za izmirenje novčane obaveze počinje da teče od prvog narednog dana od dana kada je dužnik primio fakturu ili drugi zahtev za plaćanje od poverioca koji je ispunio svoju ugovornu obavezu ili od dana kada je poverilac ispunio svoju ugovornu obavezu (ako nije moguće utvrditi datum prijema računa ili poverilac isporuči račun pre ispunjenja ugovorne obaveze). U slučaju da je ugovorom ili zakonom predviđen rok za pregled predmeta obaveze, rok počinje da teče od dana isteka roka za pregled predmeta obaveze. Rok za pregled ne može da bude duži od 30 dana od dana prijema robe ili izvršene usluge, izuzev u opravdanim slučajevima (ostaje da zakonodavac definiše koji su to slučajevi).

Rok za izmirenje obaveze od strane javnog sektora prema privredi je kraći i iznosi 45 dana. Jedini izuzetak su Republički fond za zdravstveno osiguranje i ustanove čiji je on osnivač, kojima je ostavljen rok od 90 dana za ispunjenje novčanih obaveza iz komercijalnih transakcija. Kada je u ugovornom odnosu između javnog sektora i privrede dužnik privredni subjekat, rok za izmirenje obaveze ne može biti duži od 60 dana.

Rokovi u kojima počinje da teče obaveza za javni sektor određuju se isto kao i rokovi u kojima počinje da teče obaveza za privredne subjekte (od dana prijema račun, završetka isporuke dobra ili usluge ili od dana isteka roka za pregled predmeta obaveze).

Pročitajte još: Prava poverilaca u slučaju kašnjenja dužnika u plaćanju i kazne za prekršaje.

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *