Prava poverilaca u slučaju kašnjenja dužnika u plaćanju i kazne za prekršaje

od strane | mar 25, 2013 | Platni promet, Preduzetnici, Privredna društva | 0 Komentara

Zakonom o  rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama propisani su maksimalni rokovi plaćanja od 60 dana za privredu i 45 dana za javni sektor. Detaljnije o rokovima možete pročitati ovde.

Rokovi su obavezujući. Ako ugovorne strane predvide rok duži od propisanog, rok se smatra ništavnim i primenjuje se maksimalno propisani rok za datu transakciju u skladu sa Zakonom. Zakon predviđa sankcije za neredovne platiše.

Poverilac ima pravo da zahteva naknadu za kašnjenje u ispunjenju novčane obaveze od dužnika u iznosu od 20.000 dinara. Uz to, pored naknade, poverilac ima pravno na naknadu troškova na osnovu ugovora ili propisa. Ovo pravo zastareva u roku od 3 godine. Nakon isteka ovog roka, poverilac nema pravo na naplatu navedene naknade. Na neplaćene obaveze o roku plaća se i zatezna kamata u visini koju propisuje Zakon o zateznoj kamati.

Zakon propisuje da se sudski postupak izvršenja neizmirenih novčanih obaveza  vrši po načelu hitnosti. Sud će donositi odluku u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja predloga, i u istom roku je dostavljati strankama.

Ukoliko se radi o postupku između privrednih subjekata, sud po službenoj dužnosti, posle donošenja pravnosnažnog rešenja, obaveštava Ministarstvo finansija radi pokretanja prekršajnog postupka. Prekršajne kazne propisane su i za pravna lica i preduzetnike i za odgovorna lica u javnom i privatnom sektoru. Za pravna lica i javni sektor predviđene su kazne od 100.000 do 2.000.000 din, a za preduzetnike od 10.000 do 500.000 dinara za prekršaj ukoliko ne izmire novčanu obavezu o roku. Za isti prekršaj, kazniće se zastupnik pravnog lica ili odgovorno lice u javnom sektoru  u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara.

Zakon se primenjuje na ugovore potpisane od 31. marta 2013. god pa nadalje, ili na ugovore koji su potpisani pre datuma stupanja na snagu Zakona, ali po osnovu kojih još nije počela realizacija komercijalne transakcije.

Zakon se ne primenjuje na subjekte u postupku restrukturiranja, i na transakcije u kojima su dužnici subjekti u postupku stečaja. Ministarstvo je izdalo mišljenje kojim se usluge osiguranja definišu kao finansijske usluge, a ne komercijalne, pa se na njih ne primenjuju odredbe ovog Zakona.

Pročitajte: Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza – opšte odredbe.

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *