Minimalna cena rada za 2020. godinu

Postignut je dogovor da se minimalna cena radnog sata u neto iznosu poveća sa sadašnjih 155,30 dinara na 172,50 dinara po satu. Nova cena radnog sata važi za period januar – decembar 2020. godine. To znači da će u najkraćim mesecima sa fondom od 160 radnih sati,...