Obaveza obaveštavanja Poreske uprave o svim prostorijama u kojima se vrši obavljanje delatnosti (kancelarije, prodajne prostorije, magacini i skladišta itd.)

Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđena je obaveza privrednih subjekata da prijave Poreskoj upravi sve prostorije na kojima se vrši obavljanje delatnosti, a koje nisu registrovane u Agenciji za privredne registre (obično je...

Lična zarada preduzetnika

Lična zarada preduzetnika je novčani iznos koji preduzetnik koji vodi poslovne knjige (po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva) opredeljuje kao svoj lični dohodak koji isplaćuje svakog meseca. Lična zarada preduzetnika predtsvalja pandan plati zaposlenih....