Preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre koji su prešli sa prostog na dvojno knjigovodstvo, koji do sada nisu bili uključeni u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu, prijavu o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva šalju Agenciji za privredne registre preko posebne aplikacije objavljene na njihovom sajtu.

Agenciji treba prijaviti preduzetnike koji su u 2016. godini:

  • prešli sa prostog na dvojno knjigovodstvo
  • prešli sa paušalnog oporezivanja na vođenje knjiga po dvojnom knjigovodstvu
  • novoosnovane preduzetnike.

Prijavi možete pristupiti na sledećem linku:

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/DvojnoKnjigovodstvo

Unošenjem matičnog broja preduzetnika i klikom na dugme Pretraga biće prikazani osnovni registrovani podaci. Potrebno je uneti datum od kog se vodi dvojno knjigovodstvo i potvrditi prijavu čime se postupak i završava. Na ekranu se prikazuje povrda da je preduzetnik uspešno evidentiran u bazu obveznika za predaju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja koji vodi Agencija za privredne registre.