Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini. Ova Odluka objavljena je u Službenom glasniku RS br. 101/2016.

U članu 3. Odluke navodi se da su članovi Komore svi privredni subjekti (pravna i fizička lica), koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

U istom članu definisan je i iznos članarine koji plaćaju članovi razvrstani u grupe prema ostvarenom prihodu:

Grupa obveznikaOstvaren godišnji poslovni prihod (RSD)Mesečni iznos članarine (RSD)
Iod 20 miliona do 300 miliona                300,00
IIod 300 miliona do 600 miliona                600,00
IIIod 600 miliona do 1 milijarde          20.000,00
IV od 1 milijarde do 2,5 milijardi          80.000,00
Vviše od 2,5 milijarde       185.000,00

 

Preduzetnici, članovi granskih udruženja Komore, u skladu sa Statutom, plaćaju članarinu na način i u visini utvrđenoj u prethodnoj tabeli.

Preduzetnici i privredna društva čiji je ostvareni godišnji poslovni prihod manji od 20 miliona dinara ne plaćaju članarinu.

Ostali članovi Komore (opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, društva, organizacije….) plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.