Prema novom Zakonu o porezu na dobit koji je u zakonskoj proceduri i čije se donošenje očekuje do kraja godine, stopa poreza na dobit pravnih lica biće povećana sa dosadašnjih 10% na 15%.

Porez na dobit koji pravna lica utvrde na kraju 2012. godine plaćaće se po stopi od 10%, pošto zakon stupa na snagu od 01. januara 2013. godine.

Što se tiče akontacije poreza na dobit koja se plaća mesečno tokom 2013. godine, ona će biti utvrđena primenom stope od 15% na dobit iz 2012. god. Očekuje se da će se akontacija za mesec januar i februar, odnosno do trenutka obračuna dobiti i predaje poreskih bilansa, utvrđivati kao akontacija iz decembra 2012. god uvećana za 50%.