Usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala

od strane | dec 11, 2012 | Privredna društva, Racunovodstvo | 0 Komentara

Podsećamo društva ograničene odgovornosti da u okviru priprema za izradu završnog računa treba da pregledaju stanje na kontima kapitala. Zakon o privrednim društvima koji je donet prošle godine predviđa da Agencija za privredne registre po službenoj dužnosti izvrši konverziju iznosa osnovnog kapitala društva, koji su se iskazivali u EUR-ima, u dinarsku protivvrednost .

Ranije je propisan minimalni kapital društva ograničene odgovornosti iznosio 500 EUR i postojala je mogućnost da se jedan deo uplati odmah, a drugi u roku od 5 godina. Mnoge firme su ovu mogućnost iskoristile. Takve firme treba da provere da li je prošao rok od 5 godina kada su kapital koji treba naknadno uplatiti upisale. Ako je to slučaj, osnivači odnosno članovi društva treba da izvrše uplatu upisanog neuplaćenog kapitala. Članovi se ne mogu osloboditi ove obaveze, u smislu da se društvo ne može odreći potraživanja prema članovima ili ih na drugi način osloboditi uplate, ali se može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala uz ispunjenje određenih uslova (s obzirom na to da je po novom Zakonu o privrednim društvima iznos minimalnog kapitala 100 dinara).

Firme takođe treba da provere da li je u knjigovodstvu odvojen uplaćeni i upisani od neuplaćenog kapitala i da li je evidentiran na ispravnim kontima.

Agencija za privredne registre će po službenoj dužnosti izvršiti konverziju deviznih iznosa osnovnog kapitala u dinarske iznose.  Vrlo verovatno će se pojaviti razlike između iznosa osnovnog kapitala u registru APR-a i kontima pravnog lica.  Treba potražiti izvore odstupanja i izvršiti potrebna usklađivanja. Ukoliko je bilo promena na kapitalu koje nisu prijavljene APR-u to treba učiniti.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *