Mnogi poreski obveznici čiji je promet u prethodnih godinu dana bio ispod cenzusa za mesečne obveznike odnosno 50.000.000,00 dinara primili su poresku prijavu za januar mesec kao da se kod Poreske uprave i dalje vode kao mesecni obveznici. S obzirom da je zvanican stav Poreske uprave da ce oni automatski reklasifikovati (po sili zakona) obveznike i da nije potrebno da o tome posebno obavestavaju Poresku upravu, obveznici su ostali zbunjeni.

Naime, Poreska uprava je ove prijave poslala prema podacima iz starih evidencija. Ovih dana je u toku slanje isravnih prijava. Tako svi oni koji su ostvarili uslove za tromesecne obeveznike primice, ako vec nisu, novu prijavu koja glasi na poreski period od 01.01-31.03.2013. godine. Kada se to desi, mogu da zanemare staru poresku prijavu koju su dobili za mesecne obveznike.

Više informacija o obračunu PDV-a i predaji poreskih prijava treba da Vam da Vaša knjigovodstvena agencija.