Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđena je obaveza privrednih subjekata da prijave Poreskoj upravi sve prostorije na kojima se vrši obavljanje delatnosti, a koje nisu registrovane u Agenciji za privredne registre (obično je registrovano samo sedište firme).

U skladu sa tim, dužni ste da Poresku upravu obavestite na kojim sve adresama imate:

  •      kancelarije u kojima rade vaši zaposleni,
  •      administrativne  i prodajne prostorije u kojima se nalazi vasa oprema, roba ili druga dobra,
  •      stanove koje zakupljujete za potrebe stanovanja radnika ili boravak poslovnih partnera tokom posete našoj zemlji,
  •      skladišta i magacine u kojima smeštate i skladištite robu, kao i
  •      sve druge prostorije u vašem vlasništvu, u zakupu ili date na besplatno korišćenje koje u najširem mogućem smislu koristite u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Poreska uprava objavila je na svom sajtu obaveštenje da će se prijava prostorija vršiti počev od 27. avgusta isključivo elektronskim putem, preko portala ePorezi, gde će obveznici birati odgovarajuću formu sa liste poreskih prijava.

image1

Posebno skrećemo pažnju na to da obavezno prijavite sve prostorije u kojima smeštate i skladištite robu.

Neprijavljivanje ovih prostorija smatra se krivičnim delom za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna. Odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina. Roba pronađena u prostorijama koje nisu prijavljene Poreskoj upravi biće oduzeta.

Neprijavljivanje administrativnih prostorija smatra se prekršajem.

Obaveza se odnosni na sve prostorije, bez obzira na to da li su u vašem vlasništu ili ih iznajmljujete ili besplatno koristite.

O svim podacima koji su vidljivi na sajtu APR niste dužni da obavestite Poresku upravu, s obzirom da između ove dve institucije razmenjuju podatke po službenoj dužnosti

O svim promenama i prestanku korišćenja prostorija koje ste prethodno prijavili takođe ste dužni da informišete Poresku upravu na isti način.

Tekst obaveštenja možete pročitati ovde.