Neuplaćeni upisani kapital predstavlja potraživanje privrednog društva prema osnivaču/osnivačima koji nisu uplatili ovaj iznos kapitala.

S obzirom da je godišnji popis metod svođenja stavki imovine i obaveza na realne vrednosti, a da je neuplaćeni upisani kapital kao svojevrsno potraživanje društva stavka imovine, potrebno je proveriti tačnost vrednosti u knjigovodstvu.

Neuplaćeni upisani kapital evidentira se na kontima grupe 00 i 31.

Komisija za popis treba da proveri da li je poslovnim knjigama izvršeno podvajanje uplaćenog i neuplaćenog kapitala, a na bazi podataka iz osnivačkog akta i dokumentacije o uplatama. Ukoliko neuplaćeni upisani kapital nije uopšte knjižen, treba izvršiti njegovo doknjižavanje.

S obzirom da je u praksi neuplaćeni upisani kapital najčešće zaštićen valutnom kauzulom, pre popisa treba izvršiti kursiranje po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2013. godine. Kursne razlike ne knjiže se kao finansijski prihod odnosno rashod već na teret i u korist računa neuplaćenog upisanog kapitala.

Popisna komisija treba da proveri i dokumentaciju na osnovu koje su vršena knjiženja ove imovine, te da li su osnivači vršili uplate definisanom dinamikom. Osnivači moraju neuplaćeni upisani kapital u celosti uplatiti najkasnije u roku od 5 godina.

Treba napomenuti da su se do stupanja na snagu novog Zakona o privrednim društvima 2011. godine, stavke kapitala u registru APR-a vodile u EUR. Nakon toga, APR je iznose upisanog i uplaćenog kapitala preveo u dinare, a iznosi neuplaćenog upisanog kapitala i dalje se izražavaju u EUR. Ukoliko je pravno lice definisalo da osnivači imaju obavezu da uplaće neuplaćenog upisanog kapitala izvrše u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, odnosno previdelo je valutnu klauzulu, iznos neuplaćenog kapitala u računovodstvenoj evidenciji preračunat u EUR treba da odgovara registrovanom iznosu u APR-u.

Ukoliko je u osnivačkom aktu neuplaćeni kapital izražen u dinarima, odnosno predviđena je dinarska uplata, ne vrši se kursiranje na dan 31.12, a EUR iznos registrovan u APR ne može se slagati sa stanjem u knjigama.