Najnovijim izmenama Zakona o porezu na dobit, izmenjen je način oporezivanja dobiti koju ostvare stambene zgrade tokom 2013. godine.

Najvažnija izmena u odnosu na 2012. godinu ogleda se u tretmanu stambenih zgrada kao poreskih obaveznika. Naime, za potrebe obračuna poreske obaveze za 2012. godinu, stambene zgrade su smatrane nedobitnim organizacijama ukoliko manje od 80% ukupnih prihoda koje ostvaruju potiče sa tržišta. Stambene zgrade koje su ostvarile više od 80% prihoda na tržištu smatrane su dobitnim organizacijama, koje su oporezivane u svemu kao i privredne društva.

Što se tiče poreske obaveze za 2013. godinu, izbrisana je odredba kojom su nedobitne organizacije sa prihodima pretežno ostvarenim na tržištu bile tretirane kao dobitne. Dakle, ostao je kao jedini kriterijum cilj osnivanja organizacije. Tako da ukoliko je organizacija osnovana sa određenim ciljem koji nije lukretivni (prioriteni cilj organizacije nije ostvarivanje dobiti kroz privrednu aktivnost), predstavlja nedobitnu organizaciju.

Obzirom da se skupštine stambenih zgrada prema Zakonu konstituišu radi održavanja zgrade, prema našem mišljenju, skupštine stambenih zgrada predstavljaju nedobitne organizacije.

Za potrebe utvrđivanje poreske obaveze, skupštine zgrade su trebale da tokom 2013. godine obezbede knjigovodstvenu evidenciju na osnovu koje se izrađuju poreski bilans i poreska prijava koje se do 30. juna 2014. godine predaju Poreskoj upravi (novi rok).

Ukoliko je utvrđena razlika između ostvarenih prihoda i rashoda manja od 400.000 dinara, uz ispunjenje određenih uslova, skupštine zgrade kao nedobitne organizacije ostvaruju pravo na poresko oslobođenje (ne plaćaju porez na ostvarenu „dobit“).

Što se tiče zakonskih obaveza skupština stanara u toku 2014. godine, o njima ćemo pisati tokom marta meseca, kada budu donešena sva podzakonska akta i pojašnjenja relevantnih odredaba novog Zakona o računovodstvu i izmena Zakona o porezu na dobit.