Naknade troškova zaposlenima

od strane | apr 16, 2013 | Radni odnosi | 0 Komentara

Zaposleni u skladu sa odredbama Zakona o radu i odredbama opšteg akta i ugovora o radu imaju pravo na nadoknadu sledećih troškova:

1. za dolazak i odlazak sa posla – u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju,

2. za vreme provedeno na službenom putu u zemlji,

3. za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima,

4. za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu, ukoliko poslodavac nije obezbedio zaposlenom smeštaj i ishranu,

5. za ishranu u toku rada, i

6. za regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Nadoknada navedenih troškova zaposlenima od strane poslodavca uređuje se Zakonom, opštim aktom poslodavca i ugovorima o radu.

Neke od ovih naknada imaju propisani neoporezovani iznos koji poslodavac može isplatiti zaposlenom po osnovu naknade troškova, a da ni poslodavac ni zaposleni ne plaćaju poreze i doprinose, dok neke, kao što su naknada za ishranu u toku rada (tkz topli obrok) i regres za korišćenje godišnjeg odmora predstavljaju deo zarade zaposlenog te se oporezuju šprezom na zaradu i socijalnim doprinosima.

Isplate preko neoporezovanih iznosa podrazumevaju plaćanje određenog poreza ili svih poreza i doprinosa, a sve u zavisnosti od toga na koji način se tretira ovaj prihod zaposlenih.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *