„Predsednik skupštine zgrade može biti svaki poslovno sposoban vlasnik stana, odnosno drugog dela zgrade. Predsednik se bira većinom glasova članova skupštine zgrade na period od četiri godine. Ovakva odluka je obavezujuća za sve vlasnike stanova u zgradi.Na istoj sednici bira se i potpredsednik, koji obavlja poslove predsednika, kada je predsednik skupštine odsutan, odnosno sprečen da obavlja poslove iz svog delokruga. Predsednik se bira na mandat od četiri godine. Predsednik skupštine zgrade može biti razrešen dužnosti i pre isteka mandata od četiri godine. Predlog za izbor, odnosno razrešenje može podneti svaki vlasnik stana i drugog posebnog dela zgrade.

Ako ne postoji prosta većina, odnosno ako postoje na pr. po tri stana „za“ i „protiv“ ne bi bilo protivno duhu zakona izabrati predsednika zgrade po većinskom principu broja kvadrata. „

Preuzeto iz knjige Vodič za održavanje stambenih zgrada i kulturu stanovanja, autora M.Sc.Dragutina Matića

Na sajtu http://stambenivodic.com/  možete pogledati kompletan sadržaj Vodiča, i naručiti svoj primerak po ceni od 600,00 dinara.

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]